Opinie: Geen echte vrijheid.

De maatschappij door Redactie Ze.nl
Buiten het kader
'Wij weten wel wat goed voor je is.', deze woorden hoor ik gewoon als ik kijk naar de hierboven beschreven situatie. In Nederland hebben we normen en waarden ontwikkeld die bepalen wat 'normaal' is. Die geven een kader aan waarbinnen we leven en werken, maar zodra iets of iemand buiten dat kader dreigt te vallen, dan ontstaat er paniek. We zitten in een tijd van ontwikkeling, waarin vele mensen bezig zijn zichzelf te ontwikkelen en zichzelf te vinden. Het liefst buiten het kader om, want dan pas kun je echt uitvinden wie je bent. Laura en haar ouders zijn een typisch geval van mensen die buiten het kader denken en leven. Mensen met een andere levensstijl en visie dan 'normaal' en zo zijn er steeds meer die dat hebben. De Nederlandse wet- en regelgeving zit vast in oude systemen en denkpatronen en zijn niet ingesteld op 'anders' denkende mensen.

Andere goede voorbeelden van vastgeroest zitten zijn ons onderwijssysteem en onze gezondheidszorg. Die zijn gebaseerd op een ouderwetse visie op leren en gezondheid. Die visie werkt niet meer voor iedereen en steeds vaker ontdekken en ontwikkelen mensen hun eigen kijk op deze belangrijke onderwerpen. Alternatieve geneeskunde zit nog steeds in een verdomhoekje en ouders die hun kinderen op een andere manier willen laten leren, krijgen meteen de onderwijsinspectie op hun dak.

Praktijk voorbeeld
Een goede vriendin, die een praktijk heeft met een alternatieve benadering van gezondheid, vertelde een verhaal dat ook zeer tekenend is voor hoe vast de gezondheidszorg zit. Ze behandelde een meisje van 13 jaar in haar praktijk, die zeer ziek was en ook onder behandeling was in een ziekenhuis. Deze reguliere behandeling werkte echter niet en het meisje werd alleen maar volgestopt met medicijnen, die haar situatie niet verbeterden. Er werd zelfs gesproken van preventieve chemo, maar ze wisten niet zeker of dat zou helpen. De ouders weigerden en de behandelende arts dreigde de ouders uit hun gezag te laten zetten. Mijn vriendin had inmiddels zeer goede resultaten behaald met haar behandeling en het meisje hoefde niet meer aan de medicijnen. Je zou denken dat een behandelend arts juist enthousiast zou zijn dat het meisje aan de beterende hand was. Maar helaas, nee, het geloof in het reguliere systeem ging verder dan de realiteit.

Vertrouwen
Het wordt tijd dat we uit de systemen gaan en kijken naar wat echt werkt. Dat is voor iedereen weer anders, want ieder mens is uniek. Dat betekent dat er minder regelgeving moet zijn en meer vertrouwen in de mens. De meeste mensen kunnen prima hun eigen verantwoordelijkheid nemen en functioneren zonder problemen in de maatschappij. De regelgeving is vaak gericht op de minderheid van mensen die dat niet kunnen en is gebaseerd op angst. Uiteraard moet er duidelijkheid zijn, maar rigide toepassing van regels werkt vaak averechts.

Het is wel te begrijpen waarom we nog steeds als kinderen worden behandeld. Tenslotte heeft de staat en de kerk eeuwenlang de macht gehad om alles voor iedereen te bepalen. We leven echter nu in een tijd van individuele vrijheid en mensen zijn prima in staat hun eigen waarheden uit te vinden en te leven. Het is ook een tijd dat we minder in het hoofd willen zitten en ook meer vanuit het hart willen doen. Daar is de regelgeving natuurlijk niet op ingesteld. Alle regels zijn bedacht met het hoofd, maar je inleven in de ander., dat is er niet bij. Dat is misschien erg zwart-wit gesteld, maar uiteindelijk komt het daarop neer.

Leven in vrijheid
Wat moet je doen, als je niet je eigen pad kunt bewandelen doordat regelgeving en handhaving dit tegenhoudt? In het geval van sommige ouders van kinderen, die hun kinderen anders willen laten leren, verlieten ze Nederland. Ze gingen dan naar een land, als België of Engeland, waar wel thuis les gegeven mag worden. In het geval van Laura, is het nu zo dat ze haar Nederlands paspoort wil inleveren en wil inschrijven in Nieuw Zeeland waar ze ooit geboren is en ook een paspoort van heeft. Zo zijn er nog meer voorbeelden van mensen die Nederland hebben verlaten, om in meer vrijheid te kunnen leven. Dat klinkt natuurlijk vreemd, want we zijn toch vrij in Nederland? Tot een zekere hoogte, zeker, en in verhouding met bepaalde landen in de wereld, natuurlijk. Echter wie wil gaan voor echte vrijheid, los van beprekende regelgeving, moet niet in Nederland blijven. Waar dan wel? Dat is afhankelijk van wat je zoekt, maar er zijn zeker nog plekken in de wereld waar meer mogelijk is.
En zoals de beroemde filosoof Krishnamurti zei:

'Alleen wie vrij is, kent het geluk en met de waarheid van dat wat is, komt ook de vrijheid.'

laura dekkerVeel succes Laura!