Nostradamus voor Dummies

Psyche & spiritualiteit door Ze.nl

Dit ?Voor Dummies? boek is geschreven door Scarlett Ross. Zij is auteur en lerares Engels en doet al meer dan achtien jaar onderzoek naar New Age, Alternatieve Religies, Waarzeggerij, Profetie, Symboliek, Dromen en Taal en zij is erg geïntresseerd in het werk van Nostradamus.

Nostradamus werd in 1503 in de Provence geboren als Michel de Nostradame. Hij was een Franse Arts, Astroloog en Profeet in het begin van de zestiende eeuw. Hij schreef voorspellingen over de toekomst van mensen, landen en de mensheid in het algemeen in vierregelige rijmende gedichten die zijn verzameld in 'De Profetieën'. In 'De Profetieën' probeerde hij de belangrijkste en meest wereldschokkende gebeurtenissen van de komende 2000 jaar te voorspellen. Zo voorspelde en beschreef hij bijvoorbeeld, in onderstaand rijmpje, de grote brand van Londen die in 1666 woedde.

'Het bloed van de rechtvaardige zal van Londen worden opgeëist,
Verbrand door vuur in drie keer twintig en zes,
De oude Dame zal van haar hoge standplaats vallen,
En velen van dezelfde sekte zullen vallen.'


Nostradamus voorspelde o.a ook dat De koningin van Schotland zou gaan vluchten, De Grote Pest die velen zou treffen en Napoleons Regime. ZIjn laatse voorspelling werd meer dan 450 jaar geleden opgeschreven en daarin voorzag hij o.a de 2e Wereld Oorlog:

'Beesten, gek van honger, zullen over de rivieren zwemmen
Het grootste deel van het slagveld zal tegen Hister zijn.
In een ijzeren kooi zal de leider worden voortgesleept,
Als het kind van Duitsland geen wet meer respecteert.'


En in andere gedichtjes werden bijvoorbeeld De Golfoorlog, Overbevolking, Overstromingen en Hongersnood beschreven. Volgens één van de verhalen die over hem verteld worden, voorspelde Nostradamus zelfs zijn eigen dood...

Om te zorgen dat je vat krijgt op de onbegrijpelijke ideeën van Nostradamus, de Renaissance, Astrologie, Alchemie en Voorspelkunst, is het boek 'Nostradamus voor Dummies' opgebouwd in zes delen:

- Nostradamus, dit is je leven.
- De voornaamste invloeden op Nostradamus.
- De Profetieën van de tijd van Nostradamus tot Napoleon,.
- De profetieën voor de nieuwe tijd.
- De profetieën voor de toekomst.
- Het deel van de tientallen.

In 22 hoofdstukken verdeeld over 376 bladzijden wordt op de welbekende Voor Dummies manier - een op een speelse manier geschreven, makkelijk te begrijpen boek dat je op je eigen manier kan lezen( van voor tot achter of op onderwerp) en waarbij bepaalde onderwerpen ook nog worden uitgebeeld met plaatjes en overzichten -, beschreven dat profetieën mogelijk zijn en dat dat één van de talenten van Nostradamus was. Verder gaat het boek dieper in op wie Nostradamus nu eigenlijk was, wat hem bewoog, zijn invloeden waren en of iedere profetie van Nostradamus ook werkelijk een beeld van de toekomst was? En dat maakt het boek ?Nostradamus voor Dummies? een hele leuke manier om de voorspellingen van deze 16e-eeuwse profeet te ontcijferen. Het geeft je in ieder geval een goed inzicht en genoeg stof tot nadenken - van Hitler tot Het Millenium -, of je nu wel of niet geloofd in de mogelijkheid om de toekomst te voorspellen.

Afbeelding verwijderd door redactie
Nostradamus voor Dummies.
27.95
ISBN 90-430-1175-4
Pearson
www.dummies.nl