Achtergrond: Science, Consiousness & Healing.

Bij sommige veranderingen lijkt dit in ieder geval mogelijk. Dr. Konstantin Korotkov (Rusland) deed recent onderzoek, uitgevoerd op een groep proefpersonen van o.a. artsen, onderzoekers, therapeuten en olympische atleten. Er bleek dat als Reconnective Healing werd onderwezen voor slechts 5 uur, de gemiddelde proefpersoon een significante toename had in de energieniveaus en dat de gemiddelde toename van het bio-energische veld voor iedere persoon 17% of meer was! Dr. Korotkov maakte hierbij o.a. gebruik van zijn GDV (Gas Discharge Visualization; een verbeterde versie van Kirlian fotografie) apparaat dat in staat is om energievelden van planten en mensen te fotograferen.

Naast Dr. Korotkov hebben ook andere wetenschappers als Dr. Tiller, Dr. Gary Schwartz, Drs. Baldwin, Drs. Connor en nog vele anderen, onderzoek gedaan naar Reconnective Healing. Uit hun onderzoek komt onder meer naar voren dat dit een vorm van healing is die gebruik maakt van een nieuw spectrum van healingfrequenties dat niet alleen uit energie bestaat, maar tevens uit licht en informatie. Wetenschappers suggereren dat deze frequenties mogelijk voor het eerst op aarde aanwezig zijn en genezingen faciliteren op een hoger niveau dan waar de ons tot nog toe bekende healingtechnieken toe in staat zijn. Ook dragen deze frequenties de potentie ons DNA te beïnvloeden.

Een andere heel belangrijke bevinding die naar voren is gekomen uit eerdere onderzoeken, is dat iedereen toegang kan krijgen tot deze Reconnective Healing frequenties en deze kan leren toepassen. Meer dan 65.000 mensen hebben deze opleiding inmiddels gevolgd wereldwijd. Dr. Eric Pearl, bij wie de frequenties van The Reconnection zich voor het eerst heel duidelijk manifesteerden, en zijn team zullen 13-15 november ’09 voor de tweede keer in Amsterdam deze opleiding verzorgen, gevolgd door de 2009 European Mastery Conference het weekend er op.

Het mag behoorlijk uniek worden genoemd dat een team van de meest vooruitstrevende wetenschappers, schrijvers, denkers en filosofen samen komen op één plek! Tijdens de conferentie zullen de resultaten van onderzoek van Dr. Konstantin Korotkov naar de bio-energetische velden van deelnemers van de opleiding in Amsterdam worden getoond en toegelicht. Dr. William Tiller zal onder meer duidelijk maken hoe bewustzijn effect heeft op onze fysieke realiteit en hoe dit, tezamen met intentie en emotie, de resultaten van gedegen wetenschappelijk opgezette experimenten significant kan beïnvloeden. Lynne McTaggart zal vertellen over het nieuwe boek dat ze aan het schrijven is en een ‘live’ intentie-experiment doen met de deelnemers. Masaru Emoto toont voor het eerst het waterkristal in Amsterdam dat ontstond toen hij Pearl vroeg om Reconnective Healing toe te passen op leidingwater uit Tokyo. Rupert Sheldrake, Ervin Laszlo, Raymond Moody en Roy Martina zullen ook acte de présence geven en vertellen over hun eigen specialiteit en onderzoek en gezamenlijk een zo breed mogelijk beeld geven van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen over de verbinding tussen wetenschap, bewustzijn en healing.

We hebben het laatste nog niet gehoord over deze frequenties die dus niet alleen genezing tot stand kunnen brengen op alle niveaus, een prestatieverhogende werking hebben, maar volgens de wetenschap ook een doorgang kunnen zijn naar het volgende niveau van menselijke evolutie!

De 2009 European Mastery Conference vindt van 20-22 november 2009 plaats in de Amsterdam RAI.

Op 13 november ’09 vindt de lezing The Essence of Healing met Dr Eric Pearl plaats, als opening van de Reconnective Level I/II opleiding. De lezing duurt van 19 uur tot 22.15 uur en vindt plaats in het World Fashion Centre in Amsterdam.

Voor de overige programma’s van The Reconnection in Amsterdam, bezoek de website van Bliz Events. Hier kun je je ook aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.

Voor meer informatie en boekingen: www.blizevents.com of bel 035 888 4628.

Over Dr Eric Pearl

Dr. Pearl had al 12 jaar een zeer succesvolle chiropraktijk in Los Angeles als hij na een bizarre ontmoeting met een zigeunerin op het strand wordt overgehaald om een behandeling bij haar te ondergaan. Vanaf dat moment, in 1993, rapporteren zijn clienten miraculeuze genezingen. De geboorte van Reconnective Healing® is dan een feit.

Reconnective Healing is vaak een levensveranderende ervaring die gebruik maakt van nieuwe frequenties die heling toestaan op alle niveaus. Uit divers wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat Reconnective Healing effectiever is dan alle andere energetische healingmethoden die we tot op heden kennen. Er is wereldwijd veel belangstelling van wetenschappers, de beste artsen, ziekenhuizen en universiteiten voor The Reconnection®.

Inmiddels hebben 65.000 mensen in meer dan 70 landen de opleiding van Dr Pearl gevolgd. Zijn boek ‘De Reconnectie; heel anderen, heel jezelf’ verschijnt binnenkort in de dertigste taal en is een bestseller in Nederland.