Interview: 'De Ontknooping' van Marinus Knoope

Wat wil je mensen meegeven met jouw nieuwe boek?

"Ik wil mensen inzichten aanreiken die het gemakkelijker maken om gewoon zichzelf te zijn. Mijn eerste boek 'De creatiespiraal' gaat over de weg van wens naar werkelijkheid. 'De Ontknooping' gaat erover hoe je gelukkig kunt zijn op die weg. Veel mensen denken dat je gelukkig wordt van succesvol zijn, van het realiseren van je wensen. Maar dat is niet zo. Wij mensen lijden aan onze emoties. Als je begrijpt dat deze emoties een sturende functie hebben dan hoef je er niet meer aan te lijden. Het zijn gewoon signalen. Een soort richtingaanwijzer die je vertelt 'Ga naar links. Ga naar rechts'. Dan zeg je toch ook niet: Auw, mijn richtingaanwijzer! Auw! Auw!' Je moet gewoon naar rechts."

Geef eens een voorbeeld van zo'n emotie

"Stel, je zit in de achtbaan en dat vind je eng. Je krijgt de neiging om te gillen. Als je gilt dan is het leuk. Als je niet gilt dan heb je een probleem. Als je denkt 'Ik moet niet gillen. Ik ben niet bang', dan is het gewoon vreselijk in die achtbaan. Het is de bedoeling dat je gilt. Omdat je dan die spanning beter kunt verdragen. Dat gillen heeft een functie. Het houdt je wakker, het houdt je alert. En je kunt daardoor gemakkelijker op avontuur. Als je kunt gillen in de achtbaan dan kun je ook gillen in je relatie of wanneer je je baan opzegt of een huis koopt. En zo zijn er, naast bang zijn, honderden emoties die allemaal hun eigen functie hebben."

Hoe werkt het dan bijvoorbeeld met schuldig voelen?

"Jij vraagt eigenlijk hoe je kunt genieten van een schuldgevoel: door de verantwoordelijkheid op je te nemen. Mensen die zich schuldig voelen zijn grappig genoeg vaak mensen die graag verantwoordelijkheid dragen. Binnen een organisatie zijn mensen die zich het schuldigst voelen geschikt om directeur te worden. Maar dan moeten ze stoppen met te proberen om van de schuld af te komen en beginnen met de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat betaalt beter, voelt beter en levert meer op. Donner zei ooit: "Die brand op Schiphol is mijn verantwoordelijkheid." Hij heeft er geen nacht minder om geslapen, maar hij ontving wel respect van zijn omgeving."

En jaloezie?

"Je kunt onder je jaloezie lijden, maar je kunt ook zeggen: 'Potverdikkie, wat jij hebt, dat wil ik ook!' En dan zegt die ander: 'Dan moet je zorgen dat je het krijgt.' En zeg jij weer: 'Hoe doe je dat? Kun je me misschien helpen?' In plaats van: 'Ik ben jaloers op jou. Jij mag het niet meer hebben.' Gun het jezelf in plaats van het een ander te misgunnen."

Is dit jouw levenswerk?

"Ik heb er zes jaar over gedaan om het op te schrijven. En zeventien jaar om het bij elkaar te zoeken en te rapen. Het is zo'n beetje mijn laatste werk. Daarom heet het ook 'De Ontknooping'. Ik weet nog niet of ik ga genieten van mijn rust. Ik ben niet erg gelukkig met mijn gezondheid. Toen ik zes jaar geleden hoorde dat ik de ziekte van Parkinson had ben ik erg geschrokken. Het heeft me even tot stilstand gebracht. Ik gaf in die tijd zo'n driehonderd à vierhonderd lezingen per jaar over de creatiespiraal. Sindsdien doe ik er nog maar vijftig à honderd per jaar. Daardoor ontstond ruimte om 'De Ontknooping' op papier te krijgen. Het is een strijd geweest om dit boek af te maken. Ik ben een wrak en sta op het punt om in te storten. Wonder boven wonder is het me gelukt. Ik moest dit doen."

Heeft het symbool op de voorkant van jouw boek een speciale betekenis?

"Dat symbool is de creaal. Het staat voor de drie-eenheid, die in het niets met elkaar verbonden is. Het zijn drie aparte stukjes, maar je ervaart ze als een geheel, en de verbinding ligt in het niets. De aandacht gaat naar het niets. Het niets, dat zich uit. De creaal staat voor mij voor de overstijging van het lijden. Als het kruis het lijden uitdrukt, dan drukt de creaal de vreugde, de vitaliteit, het ontvangen en de bloei uit. Dit kan het symbool zijn van een leefwijze, van een scheppende mens.

Mijn boek heet ook 'De Ontknooping', omdat ik er afstand van wil nemen dat het niet meer van Knoope is. Ondertussen staat mijn naam er natuurlijk wel op. Het is mijn bijdrage aan de wereld."

Op 31 oktober is het Geboortefeest van de Ontknooping. Wil je het meevieren? Bekijk de uitnodiging

Win-actie: Beste lezers,
Vanwege de enorme hoeveelheid reacties op deze win-actie. Hebben wij besloten om deze actie vanaf vandaag (21 oktober) te sluiten!
Vriendelijke groeten,
De redactie


De Ontknooping
Marinus Knoope
ISBN: 9789080467729