Science says: 90 procent van de mensen behoort tot één van deze types

Vrije tijd door Fadak

Godzijdank is iedereen op deze wereld uniek. Het zou wat zijn als iedere persoon op deze aarde dezelfde persoonlijkheid heeft. Stel je eens voor dat jij dezelfde persoonlijkheid hebt als die verschrikkelijke chick bij jou op het werk. 
 
Maar wat voor type persoon ben jij eigenlijk? Jij vindt jezelf natuurlijk een leuk persoon, maar val jij ook in te delen in een categorie waar je jezelf in kunt vinden? 


Jaloers persoon? 
Uit een onderzoek dat uitgevoerd is door Spaanse wetenschappers is gebleken dat 90 procent van de mensen ingedeeld kan worden in vier groepen. Zo heb je de jaloerse, loyale, pessimistische en optimistische types. Zo’n 30% blijkt een jaloerse persoonlijkheid te hebben en dit is ook gelijk het hoogste percentage. Natuurlijk heb je naast deze vier groepen ook nog anderen, maar die vallen een beetje buiten de boot en die komen maar zelden voor. 

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een social game. De deelnemers werden allen verdeeld in tweetallen en elke ronde werden zij met iemand anders ingedeeld. En op deze manier konden de onderzoekers kijken hoe de deelnemers in de verschillende situaties onderhandelen. Op basis van op welke manier de ondervraagden omgingen met bepaalde sociale gebeurtenissen, kon er een conclusie getrokken worden over wat voor persoonlijkheid iedere persoon heeft. 
 
 
Type personen 
Maar wat houdt iedere persoonlijkheid in? Om een duidelijk beeld voor je te schetsen hebben wij bij iedere type persoon een korte beschrijving gegeven: 
 
Optimistisch (20%) 
Een persoon met deze persoonlijkheid gelooft er heilig in dat zij en haar partner altijd de goede keuzes zullen maken die goed zijn voor hun beiden. 
 
Loyaal (20%)
Loyale mensen kunnen goed samenwerken met anderen zonder enige strijdlust. 
 
Pessimistisch (20%)
Deze persoon ziet nergens het nut van in en is elk moment bezig met klagen. 
 
Jaloers (30%) 
Volgens het onderzoek boeide het deze mensen helemaal niet wat ze hadden bereikt tijdens de spelletjes, als ze maar de beste resultaten hadden van iedereen. 
 
Het onderzoek laat dus zien dat het voornamelijk om dominante persoonlijkheden gaat. 
 
Wat voor persoonlijkheid heb jij?