Singles down tijdens feestdagen

Single & daten door Jet

Bij het zien van gelukkige stelletjes in de maand december wordt de single nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt: ze zijn partnerloos. Zo'n 82 procent beleeft het 'alleen zijn' dan ook veel bewuster dan op andere momenten van het jaar en dat heeft zijn weerslag. Maar liefst 42 procent geeft aan zich rondom de kerstdagen een beetje depressief te voelen. Zelfs een kwart kenmerkt zichzelf als behoorlijk depressief en 2 procent als erg depressief.

Waar ziet de single tegen op en wat stoort hen het meest in de decembermaand? Op een gedeelde eerste plaats (42%) komt het zien van gelukkige stelletjes die samen plannen maken voor de feestdagen. Ook geconfronteerd worden met innig zoenende koppels die elkaar een Gelukkig Nieuwjaar wensen is een doorn in het oog. Een goede tweede is het gemis aan intimiteit en gezelligheid waar anderen met partner wel naar uit kunnen kijken. Ook de geijkte familiebezoekjes zijn niet erg in trek. Het net als Bridget Jones verantwoording moeten afleggen aan de kerstdis waarom ze nu nog steeds geen partner hebben stoort hen mateloos.

Toch doen de meeste singles voorafgaand aan december geen extra moeite om er voor te zorgen dat ze tijdens de feestdagen een relatie hebben.

Ben jij ook alleen deze Kerst en hoe kijk je daar tegenaan?

Dit is gebleken uit onderzoek van Singlesite.nl.