Single denkt aan zichzelf

Single & daten door Redactie Ze.nl

Ook het investeren van 'eigen tijd' achten ze niet zo belangrijk voor de relatiekwaliteit. Dit blijkt ondermeer uit de resultaten van de grote relatie-enquête welke gezamenlijk werd uitgevoerd door Mijn Geheim en Online Magazine Singlessite.nl.

Levensgeluk
Een relatie maakt blijkbaar gelukkiger dan als single door het leven gaan. Uit de cijfers blijkt dat degenen met een relatie hun algehele levensgeluk waarderen met een zeven, terwijl de single op een zes blijft steken. Opvallend is te noemen dat de ondervraagden met een partner het niet erg vinden om zichzelf soms op te offeren als dit de relatie ten goede komt. Zij waarderen een zekere mate van onbaatzuchtigheid namelijk met een 7,4. Dit in tegenstelling tot de singles. Zij zien dit niet bepaald als een kwaliteit en beoordelen het element opoffering slechts met een 5,7.

Investeren relatie
Ditzelfde plaatje zien we terug als het gaat om investeren van 'eigen tijd' in een relatie. Daar waar geënquêteerden met een partner dit belangrijk vinden en waarderen met een 8, voelt de single hier beduidend minder voor. Zij geven dit criterium slechts een 6,6. Volgens Monique Johann van online magazine Singlessite.nl is dit niet zo vreemd. Zij zegt hierover: "Singles zijn over het algemeen nogal gesteld op hun vrije tijd en hoe ze die indelen. Zelfs als ze weer verliefd worden en een nieuwe relatie aangaan, blijft voldoende tijd en ruimte voor zichzelf erg belangrijk. Ze willen best investeren in een relatie, maar niet ten koste van zichzelf. Het opgeven van 'eigen tijd' betekent ook vertrouwen tonen in de relatie en je er aan over durven geven. Dit is niet altijd even eenvoudig ook al is de wens er wel degelijk".

Respect & trouw
Respect wordt door zowel singles als mensen met een relatie gekenmerkt als het belangrijkste element voor de kwaliteit van een relatie. Voor singles komen trouw, liefde en goed met elkaar kunnen praten op een gedeelde tweede plaats. Bij de ondervraagden met partner scoort trouw opmerkelijk genoeg hoger dan liefde. Seks prijkt voor beiden niet echt hoog op het lijstje van belangrijkste relatie-elementen. Of men nu wel of geen partner heeft, seks eindigt op een tiende plaats na plezier maken, intimiteit, vrijheid en bij elkaar passen.

Bron: Singlessite.nl