Lust is blind!

Intiem door Redactie Ze.nl

Opgewonden van elke vrouw
Het onderzoek onder Nederlandse studenten toont aan dat mannen opgewonden raken van elke vrouw en dat er geen verschil is in mate van opgewondenheid. Ze kunnen opgewonden raken van iedere vrouw. Wanneer de studenten alleen waren in een kamer met een onbekende vrouw, steeg hun testosteronniveau na vijf minuten al gemiddeld met 8%. Ook als ze de vrouw niet bepaald aantrekkelijk vonden.

In aanwezigheid van alle vrouwen was de stijging in testosterongehalte dus even hoog. Er was niet meer testosteron bij vrouwen die de mannen heel knap vonden of minder testosteron bij vrouwen die ze maar 'gewoon' of als minder aantrekkelijk beoordeelden.

Voorbereiding op de voortplanting
De onderzoeksresultaten suggereren dat het verhoogde testosterongehalte een automatische reactie bij de man is dat het lichaam voorbereidt op de paring. Het testosteron bij mannen stijgt in aanwezigheid bij vrouwen door een natuurlijk en evolutionair mechanisme. Wanneer ze contact hebben met een vrouw, worden ze in wezen door hun hormonen voorbereid op de paring. Uit dit onderzoek blijkt dus dat het er niet toe doet welke vrouw dat is. 

Voorheen werd juist gedacht dat typische vrouwelijke kenmerken, zoals brede heupen, lang haar en volle lippen juist meer aandacht trokken en stonden voor kenmerken van vruchtbaarheid. De man zou vrouwen met deze uitermate vruchtbare kenmerken 'van nature' aantrekkelijker en opwindender vinden. Maar blijkmaar wordt de man bij iedere vrouw voorbereid op de voortplanting. Hieruit kan worden geconcludeerd dat lust blind is.

Gedrag
De lichte stijging van testosteron veroorzaakte tijdens het onderzoek ook duidelijke, maar onbewuste,  gedragsveranderingen bij de mannen. Ze rechtten hun rug, maakten zich groot, gebruikten vaker hun handen en maakten meer oogcontact. Dit zijn allemaal uiterlijke tekenen die een man aantrekkelijker moeten maken als partner voor de vrouw. Eerder is onderzocht dat vrouwen vallen voor dit soort gedrag.

Door testosteron gaan mannen ook vaak overdrijven als ze vertellen over hun baan, inkomen of carrière. Een van de rollen van testosteron is dan ook om het voorkomen en gedrag te veranderen zodat de mannen aantrekkelijker overkomen. Het is al bekend dat dominant gedrag van mannen hun aantrekkelijkheid versterkt. Mannen met dominanter gedrag hebben vaker succesvolle contacten met vrouwen dan niet-dominante mannen.

De stijging van het testosterongehalte deed zich tijdens het onderzoek niet voor als er in plaats van een vrouw een andere man in de kamer aanwezig was. Wel was er een grotere stijging van testosteron bij dominante mannen in vergelijking met niet-dominante mannen.

Onderzoek
Het onderzoek is gedaan door Leander van der Meij aan de Universiteit van Groningen. Aan het onderzoek deden 63 mannelijke studenten mee, die niet wisten waarover het onderzoek ging. Bij de mannen werd een monster afgenomen waaraan het testosterongehalte kon worden gemeten. Daarna moesten ze in een ruimte zogenaamd een sodoku puzzel oplossen. In dezelfde ruimte was een andere man of vrouw aanwezig, die ook een puzzel aan het maken was, maar die fungeerde als stimulans.

De onderzoeker verliet de ruimte met het excuus dat hij de verkeerde puzzel had gegeven en liet de twee personen vijf minuten alleen. De stimulanspersoon knoopte in deze minuten een vriendelijk gesprek aan over koetjes en kalfjes. Daarna kwam de onderzoeker terug met de juiste puzzel en verliet samen met de stimulanspersoon de ruimte. Vijftien minuten later werd opnieuw een monster afgenomen. De mannen werd naderhand ook gevraagd om aan te geven hoe aantrekkelijk ze de vrouw in de kamer vonden.

Bron: http://www.telegraph.co.uk