Lifestyle / Werk & studie
Werk & studie

Ik & mijn studie: MWD

Wat houdt het in en welke vakken krijg je zoal?
De HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) is een hele brede studie, net zoals het vak maatschappelijk werk erg breed is. Sommige mensen vergelijken de studie met een studie psychologie maar dan op HBO niveau, maar naar mijn mening doe je de opleiding daarmee te kort. Een maatschappelijk werker helpt namelijk niet alleen op emotioneel gebied mensen verder, maar kan ook een grote rol spelen in de immateriële hulpverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening, vluchtelingenwerk e.d. Maatschappelijk werkers in dat werkgebied helpen bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of het schrijven van brieven aan instanties.
Het is dus veel meer dan dat en dat zie je ook terug in de opleiding. Je krijgt bijvoorbeeld vakken als psychopathologie, filosofie, recht, methodisch werken, werken met groepen, gespreksvoering, verlieskunde, levenslooppsychologie, sociologie, ethiek en noem maar op!
 
Hoe kwam je erop om dit te gaan studeren?
Na de HAVO wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde doen. Wel wist ik dat ik het leuk vond om met mensen te werken. Ik heb er toen voor gekozen om de PABO te gaan doen. Het leek me erg leuk werk. Helaas vielen én de studie én de stages tegen. Dit was niet aan mij besteed. Ik voelde me bijna opgesloten in de opleiding omdat er weinig uitwijkmogelijkheden waren. Juf-zijn was niks voor mij, en dan houdt het op.
Ik ben toen op zoek gegaan naar een opleiding die me wat meer mogelijkheden zou geven om van richting te veranderen. Niet alleen tijdens de studie, maar ook straks in het werkveld. Omdat ik nog steeds graag met mensen wilde werken heb ik toen gekozen voor MWD.
 
Wat vind je er zo leuk aan?
Zoals ik al eerder zei bevalt het feit dat je veel mogelijkheden hebt om een andere richting te kiezen, me heel erg. Daarbij komt ook dat ik de (meeste) vakken erg interessant vind.
Het allerleukste aan de opleiding vind ik de stages. Doordat je ziet hoe het er in het werkveld aan toe gaat, krijgt de theorie gelijk wat meer betekenis. Je kan bijvoorbeeld in de theorie dingen herkennen die je in het werkveld hebt gezien, maar ook de theorie gelijk toepassen in de praktijk. Dat maakt het leuk. Ik ben zelf namelijk niet echt een persoon dat graag met z'n neus in de boeken zit, ik leer liever door het te doen.
 
Loop je ook stage?
Ja dus. Je begint daar al gelijk in het eerste jaar mee. De bedoeling van de stage in het eerste jaar is voornamelijk het kennismaken met het vak maatschappelijk werk. Ook wel een snuffelstage genoemd. Je kan dan bijvoorbeeld stage lopen in een buurtcentrum of bij een maatjesproject. Ik heb in mijn eerste jaar stage gelopen bij een jongerencentrum waar ik bijvoorbeeld activiteiten heb begeleid. Dit deed ik 1 dag in de week.

In het tweede jaar is het de bedoeling dat je stage al wat meer gericht is op het échte maatschappelijk werk. Ook toen liep ik 1 dag in de week stage, maar toen bij de afdeling Maatschappelijk Werk in een verpleeghuis. Ik heb toen echt gezien wat het werk precies inhoudt.

Je derdejaars stage is de belangrijkste en langste stage van de opleiding. Eigenlijk loop je dan gewoon het hele schooljaar stage. Dat betekend 10 maanden lang, 32 uur per week. Dit klinkt echt verschrikkelijk, ik weet het, ik heb dan ook erg tegen deze stage opgezien maar het blijkt het leukste jaar van mijn opleiding te zijn.
Op dit moment zit ik midden in mijn derdejaars stage. Al sinds september loop ik stage bij Slachtofferhulp Nederland. Ik begeleid daar slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Wat het zo leuk maakt is dat de doelgroep bijna niet breder kan. Iedereen kan slachtoffer worden, jong en oud, autochtoon en allochtoon, man en vrouw, het maakt niet uit! Dit maakt dat ieder cliëntcontact weer anders is dan de vorige, en het dus niet snel zal vervelen.

Je vierde jaar staat in het teken van een minor en afstuderen, dus stage lopen is dan niet verplicht. Je kan er natuurlijk wel voor kiezen dit te doen, bijvoorbeeld in het buitenland!

Op welke functies kun je solliciteren als je afgestudeerd bent?
Maatschappelijk werkers kunnen werken met ieder mens dat er op de wereld rondloopt.
Een aantal voorbeelden van werkplekken zijn:
Algemeen Maatschappelijk Werk, Medisch Maatschappelijk Werk (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of revalidatie centrum), Psychiatrie, Bedrijfsmaatschappelijkwerk, Schuldhulpverlening, Reclassering, Jeugdhulpverlening (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg), werken met allochtonen, werken met verslaafden, werken met vluchtelingen, werken met dak- en thuislozen etc.
Door de verschillende minors die je kan doen in het vierde jaar kan je jezelf specialiseren. Je kan zo meer de managementkant op gaan en bijvoorbeeld teamleider worden van een team maatschappelijk werkers, of je specialiseren in groepswerk, waardoor je groepen lotgenoten kan begeleiden.
 
Op welke scholen kun je deze opleiding volgen en in welke vorm?
Je kunt de hbo-opleiding MWD bij 22 hogescholen volgen. Er is zowel een voltijd als een deeltijd variant. De voltijd- en deeltijdvariant duren beiden vier jaar. Zelf volg ik hem in de voltijd variant aan de Hogeschool Utrecht.

Je kunt de opleiding MWD ook in drie jaar doen als je een mbo opleiding op kwalificatieniveau 4 hebt afgerond. Je hebt dan recht op vrijstellingen.

Enkele hogescholen, zoals de Hogeschool van Amsterdam, bieden ook een duale variant aan (leren in combinatie met betaald werk). Je volgt de eerste twee jaar de voltijdopleiding. Daarna combineer je studeren met een (betaalde) baan.

Wil jij ook vertellen over jouw opleiding? Stuur dan een mailtje naar redactie@ze.nl en wij nemen contact met je op!