Lifestyle / Werk & studie
Werk & studie

Leer de basics: het CV

Wat is nou een CV?
De Dikke Van Dale beschrijft het Curriculum Vitae (afgekort als CV) letterlijk als 'een beschrijving van de levensloop'. Dat is in feite ook zo! Een CV is een beschrijving van jou. Wie ben jij en welke keuzes heb je in je loopbaan gemaakt? Heb je opleidingen afgerond, cursussen gevolgd, stage gelopen, werkervaring opgedaan, beschik je nog over andere vaardigheden? Het CV geeft een mogelijk toekomstige werkgever een goed eerste beeld van wat voor vlees hij eventueel in de kuip haalt. Naar aanleiding van een CV (in combinatie met een brief) wordt bepaald of je uitgenodigd wordt voor een gesprek. Hij is dus erg belangrijk!

Wat staat er in een CV?
Bedenk dat een CV heel erg persoonlijk is. Een CV is dus nooit 'fout'. Er zijn een aantal onderdelen die standaard in een CV horen te staan, maar een aantal onderdelen zijn flexibel; hiervan kun je zelf bepalen of jij wilt dat een potentiële werkgever dat al direct van je weet, of dat je dat liever toelicht in een gesprek. Een CV moet het beeld geven dat jij WILT dat er gegeven wordt. Hieronder doen wij suggesties voor onderdelen die in een CV (kunnen) staan.

Personalia
Dit onderdeel mag niet ontbreken. Zet hierin je achternaam, voorna(a)m(en), adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Vermeld het als je in het bezit bent van een rijbewijs.

Opleidingen
In chronologische volgorde noem je al je gevolgde opleidingen, ook als je ze niet hebt afgemaakt. Begin met de opleiding waar je het laatst mee bezig was. Vermeld per opleiding de volledige naam van de opleiding, de onderwijsinstelling waaraan je hem hebt gevolgd, in welke maanden en jaartallen dit was en of je hem al dan niet afgerond hebt met een diploma.

Cursussen
Als je cursussen gevolgd hebt, moet je die er natuurlijk bij zetten, zeker als ze relevant zijn voor de baan waarnaar je solliciteert. Doe dit op dezelfde manier als bij het kopje 'Opleidingen'.

Werkervaring
Dit gedeelte is het meest interessant voor de werkgever. Geef een inhoudelijke beschrijving bij elke functie die je gehad hebt en doe dit zeer nauwkeurig. Hiervoor geldt: beter teveel informatie, dan te weinig! Zet je werkervaringen en stages (dat is immers ook werkervaring) in chronologische volgorde onder elkaar. Noem bij elke werkervaring je functietitel, het bedrijf waar je deze functie bekleedde, de periode dat je er werkte (maanden en jaartallen) en wat je exacte werkzaamheden waren (taken en verantwoordelijkheden). Eventueel kun je nog een extra regel toevoegen waarin je de 'Reden van vertrek' noemt.

Overig
Hier heb je alle ruimte voor interessant vrijwilligerswerk, commissies waar je in hebt gezeten of  projecten die je hebt opgezet.

Computerkennis
Geef hier aan welke computerprogramma's je beheerst en hoe goed je er mee om kan gaan. Denk hierbij aan software als Outlook, Word, Excel en Power Point, maar ook aan specifieke systemen die je in eerdere banen gebruikte. Neem bijvoorbeeld de volgende schaal:
                        redelijk       goed       ervaren       zeer ervaren
MS Word                                                 X

Talenkennis
Onder dit kopje geef je aan hoe goed je bent in talen, zowel mondeling als schriftelijk. Dat kun je op de volgende manier in een schema zetten:

                                  mondeling       schriftelijk
Nederlands                uitstekend       uitstekend
Engels                          goed                goed
Duits                           redelijk             redelijk

Vrijetijdsbesteding
Dit onderdeel wordt niet heel vaak gebruikt, maar kan een mooie toevoeging zijn om je CV nog completer te maken. Wat jij in je vrije tijd doet, zegt namelijk veel over jouw persoonlijkheid. Hou dit echter wel kort en bondig.

Referenties
Het noemen van referenties is in principe alleen nodig als er om gevraagd wordt in de vacature. Als je CV op het internet staat, noem dan uit privacyredenen geen referenties. Je weet maar nooit wie het leest. Een betere optie is dan een vermelding op je CV: 'Referenties op aanvraag'.

Een foto?
Soms zie je dat mensen een pasfoto op hun CV bijvoegen. Dit moet je helemaal zelf weten, doe wat jij vindt dat mooi is. Bedenk wel dat een foto een bepaalde indruk kan wekken bij degene die jouw CV onder ogen krijgt. Wil je dat iemand al een (voor)oordeel over je heeft voordat diegene ook maar iets over je gelezen heeft? Omdat je van tevoren toch nooit weet wie zal gaan oordelen over jouw CV en wat zijn of haar mening hierover is, is het belangrijk dat jij je er zelf prettig bij voelt. Het CV is jouw visitekaartje.

De lay-out van je CV
Voor het uiterlijk van je CV geldt eigenlijk hetzelfde principe: kies je eigen smaak. Wil je zelf met gekleurde balken werken en verschillende lettergroottes, doe dit dan vooral. Zorg er echter wel voor dat je CV altijd overzichtelijk blijft en dat de lezer er makkelijk doorheen kan gaan. Het is handig om een vrij standaard (maar duidelijk) lettertype te kiezen.

Alvast heel veel succes met het maken van jouw Curriculum Vitae! In het volgende deel zullen we aandacht besteden aan de sollicitatiebrief, ook een hele belangrijke in de zoektocht naar de juiste baan.