Simon stopt met American Idol

Celebs door Redactie Ze.nl

Wie heeft dit nieuws naar buiten gebracht? Niemand minder dan Simons broer: radiopresentator Tony Cowell. Hij vertelde tijdens zijn programma Fame Game: "Ondertussen bereidt Simon zich voor op een nieuw seizoen American Idol, of moet ik zeggen zijn laatste seizoen. Ik zit hier terwijl er een persbericht wordt klaargemaakt om alles te bevestigen."

Het geluidsfragment van de uitzending is later van de website verwijderd. De botte Simon was duidelijk niet blij met zijn broer. Het jurylid en zijn woordvoeder houden nu dan ook stijf de lippen op elkaar.