Linda wil gewone kinderen

Celebs door Redactie Ze.nl

Linda zegt hierover: "Dat wil zeggen, er zitten geen kinderen op van wie de ouders in kastelen wonen. Het wordt bevolkt door gewoon kroost. Een afspiegeling van de maatschappij, zeg maar."

De 44-jarige presentatrice verdient goed, maar toch kiest ze voor een gewone school. "Mijn broer John en ik zijn ook niet opgevoed als koningskinderen. Als we met vakantie gingen, konden er niet ook nog eens twee nieuwe fietsen af. Je moet kinderen opvoeden in het besef van wat iets kost. Dat probeer ik Julian en Noa ook bij te brengen," aldus Linda.