Zoontje Britney naar ziekenhuis

Celebs door Redactie Ze.nl

Britney was op weg naar een familietripje, waar ze van de rechter toestemming voor had gekregen, toen Jayden 'vage stuiptrekkingen' kreeg. Daarna reageerde hij niet meer op prikkels van buitenaf.

Ze zijn toen onmiddellijk naar het Southwest Mississippi Regional Medical Centre gereden. Omdat het voor de artsen niet gelijk duidelijk was wat er met het mannetje aan de hand was, is hij daar gehouden voor observatie.

Mama Britney heeft de hele nacht aan het bed van haar zoontje gezeten...