Man vangt vogelspin met plastic beker!

Celebs door Redactie Ze.nl

Terwijl zijn vriendin in hun tuin bezig was met schoonmaken, verplaatste hij voor haar een houten plank. Daarbij ontdekte de man de bruine harige spin van zo'n acht centimeter groot!

Nadat de politie was gebeld, plaatste hij een bekertje over de spin en wachtte tot de agenten arriveerden.

Vogelspinnen staan erom bekend gevaarlijk te zijn vanwege het gif dat tijdens een beet vrijkomt. Hoewel het gif niet altijd dodelijk is, is het wel erg pijnlijk voor een mens...