Ze.nl blijft zich verbeteren!

Columns door Ze.nl
Zoals jullie allemaal weten heeft Ze.nl sinds kort een nieuwe lay-out. Daar zijn we nog steeds erg blij mee, maar nog elke dag willen we ons blijven verbeteren. Ook nu hebben we weer iets nieuws, waar we jullie graag van op de hoogte willen brengen!

Als trouwe bezoeker van Ze.nl heb je natuurlijk alle nieuwe artikelen al gelezen. Om wat oudere stukjes te kunnen bekijken, moest je voorheen helemaal naar benenden scrollen om naar de volgende pagina te kunnen. Maar daar komt vanaf nu een einde aan: Ze.nl introduceert de 'pijlen'.


Zie je de pijlen aan beide kanten van het artikel? Zodra je een stukje hebt uitgelezen, kun je door links of rechts op de pijl te drukken gemakkelijk 'bladeren' naar een volgend of voorgaand artikel. Ideaal toch?

Dus wat doe jij op een regenachtige zondag? Juist: kruip lekker achter je laptop en 'blader'  terug naar oude artikeltjes op Ze.nl.

LeesZe!

Wij vinden jullie mening erg belangrijk. Dus heb je suggesties voor eventuele verbeteringen, meld het ons dan via redactie@ze.nl!

Meest Gelezen

Niets gevonden om hier te tonen.