Trouwen voor Dummies

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Het boek 'Trouwen voor Dummies' bestaat uit 245 bladzijden verdeelt in 19 hoofstukken die weer onderverdeeld zijn in overzichtelijke paragrafen. Praktisch alle dingen waar je tegen aanloopt bij het regelen van je bruiloft worden besproken, zoals bijvoorbeeld de wettelijk zaken rondom de bruiloft, het verschil in ceremonies, hoe je een budget bepaald en financiele verrassingen kan voorkomen.

Verder staat het vol met tips voor bijvoorbeeld het vinden van de juiste kleding, een lokatie, de uitnodigingen, het vervoer, het kiezen van de bloemen, een menu, dé juiste taart én hoe jullie dit inclusief de huwelijksreis allemaal binnen het budget kunnen houden. Alles wat jij je maar kan bedenken en voorstelt bij jullie eigen droom bruiloft wordt in 'Trouwen voor Dummies' uitvoerig beschreven. Maar ook zaken waar je misschien helemaal nog niet aangedacht hebt, zoals de tradities en etiquette worden absoluut begrijpelijk beschreven en net als alle onderwerpen in het boek aangevult met makkelijk toe te passen overzichtelijke lijstjes. Ook voor de hand liggende praktische details zoals het strikken van een stropdas of hoe je een sluier of sleep draagt, zijn de schrijfsters in ieder geval niet vergeten en deze zaken worden veelal uitgelegt doormiddel van duidelijke en grappige afbeeldingen.

'Trouwen voor Dummies' is een duidelijk, eerlijk en overzichtelijk geschreven boek. Een absolute must have voor iedereen die, net als ik zelf, trouwplannen heeft. Vooral als je van de zogenaamde 'dag van je leven' gewoon jullie eigen onvergetelijk trouwdag willen maken, is dit boek de ideale 'weddingplanner' en een perfecte gids!

Afbeelding verwijderd door redactie

Uitgeverij Pearson
isbn 9043010898