Verminkt

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Khady groeit de eerste jaren van haar leventje op tussen haar familie in een warme, liefdevolle stam in Senegal. Op zevenjarige leeftijd gebeurt er iets verschrikkelijks; Khady en haar zusjes en nichtjes worden onaangekondigd besneden door een tot dan toe vertrouwde vrouw. De pijn is afschuwelijk, de ervaring en de impact zo enorm, dat vanaf die dag alles anders wordt. Weg is haar veilige troostende omgeving, weg haar vertrouwen. Khady is niet langer onbezorgd, maar getraumatiseerd. Ze snapt niet dat dit hoort bij het geloof en dat haar familie het uit liefde voor haar doet; om haar toekomst veilig te stellen, om haar als zuivere vrouw uit te kunnen huwelijken.

"Ik liep over de velden, door de straatjes van de markt, tussen de flamboyanten, baobabs en mangobomen op het erf, van het huis naar de put, van het huis van mijn grootmoeder naar dat van mijn moeder. Ik liep rond in een beschermd bestaan, totdat dit aangename leventje ineens ophield..."

Khady stopt dit trauma diep weg en gaat verder met haar jeugd. Ze gaat naar school, speelt en lacht met vriendinnetjes, houdt van haar zusjes, opa?s en vele oma?s en moeders vanwege de polygamie van haar stam. Dan wordt ze uitgehuwelijkt aan een neef uit Parijs. Geheel volgens traditie en gewoonte. De nog maar dertienjarige Khady is totaal niet bezig met trouwen, laat staan met een huwelijksnacht waarin ze geheel beschikbaar moet zijn voor een wildvreemde man. Een regelrechte hel vanwege haar leeftijd en het litteken van haar besnijdenis. Het drama is compleet als zij op een dag ook nog haar vriendinnen en school moet achterlaten en op een vliegtuig naar Parijs wordt gezet. Ver weg van huis en haard, in een klein hok met een man waar ze niet van houdt, is Khady diepongelukkig.

Gelukkig weet Khady dankzij haar kennis van talen, snel haar benauwde kringetje te vergroten. De nachtmerrie uit haar jeugd maakt haar zo strijdlustig dat ze ondanks haar beperkte vrijheid, de eindeloze zwangerschappen en haar familie de moed vindt om de stilte te doorbreken en gaat vechten voor de rechten van de vrouw; deze gruwelijke besnijdenis is levensgevaarlijk en moet verboden worden bij wet. Deze verminking ontneemt vrouwen de kans op genot en ontplooïng.

Een hartverscheurende kreet van pijn, verdriet, teleurstelling en hoop. Mijn bewondering voor deze strijdlustige, krachtige vrouw werd met iedere bladzijde groter. Ongelooflijk hoe zij naast haar drukke gezin in die krappe ruimte, haar veeleisende man, de druk van haar familie en zonder geld, de energie kon opbrengen om de strijd aan te gaan om kinderen en vrouwen te redden van het gruwelijke lot van seksuele verminking. En om te bereiken wat ze heeft bereikt.

"In een hoekje van mijn hoofd zit ik nog steeds onder de mangoboom van het huis van mijn grootouders, daar waar ik gelukkig was en lichamelijk ongeschonden. Klaar om puber te worden en vervolgens vrouw, klaar om lief te hebben, want dat had ik met hart en ziel gewild? Het is me onmogelijk gemaakt..."

Maar ondanks dit vreselijke thema heb ik ook voluit genoten van de nauwkeurige beschrijvingen van het leven in een stam in Senegal. Het bankje onder de mangoboom, de liefde en vanzelfsprekendheid om op te groeien tussen zoveel opvoeders. Om die nacht te slapen in het huisje waar je dan net bent. Om met zijn allen voor het eten, de kleintjes en elkaar te zorgen. Om op een plek te wonen waar geen muren en schuttingen bestaan. Daar waar het altijd mooi weer is en waar iedereen van elkaar houdt.
Een goed voorbeeld van een boek waarin de matige schrijfstijl ondergeschikt is aan de uitermate boeiende inhoud.

"We speelden vader en moedertje, verkochten specerijen op de markt, kookten met klein, ijzeren keukengerei dat onze ouders thuis voor ons in elkaar hadden geknutseld, en met poppen van hout en lappen stof. Die avond vielen we net als anders in slaap in de kamer van een grootmoeder, een tante of een moeder..."

Afbeelding verwijderd door redactie
Khady
Verminkt
208 bladzijden
Uitgeverij: The house of books
ISBN: 90-443-1570-6
Adviesprijs: 16,90 euro

Bestel Online!

Verminkt
Khady