Verliefd, verloofd, verlaten

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Aan het eind van het boek Verliefd, verloofd, verlaten kom je enigszins teleurgesteld tot de conclusie dat deze cruciale vraag pas tijdens de laatste dertig bladzijden gaat spelen. Tot die tijd is het een beetje een chaotische opsomming van het leven van de hoofdpersoon Linda Schumann.

Deze vrouw ontvlucht het kleine stadje Jülich als ze erachter komt dat haar grote liefde 'Draco' (ja genoemd naar dat ettertje in Harry Potter - zijn echte naam weten we niet) haar bedroog met de Andere Vrouw. Totaal verdrietig vertrekt ze naar Berlijn om orde op zaken te krijgen. Ze sluit vriendschap met de guitige homo Erdal en na een ontmoeting met haar nieuwe buurman wordt ze zelf de Andere Vrouw. Naast haar 'dagelijkse beslommeringen' lees je de telefoongesprekken die ze met vriendin Silke heeft en lees je de e-mailwisseling met Andreas, de jongen op wiens huis ze past en die ook liefdesverdriet heeft.

De voortdurende tijdswisselingen en alle personen die eventjes tussendoor het verhaal 'ingekwakt' worden (zoals de moeder van Erdal die ineens een belangrijke rol speelt) passen allemaal niet zo goed bij het genre. Als je de achterflap leest, denk je aan een uitermate komisch, vlot lezend boek. Komisch is het niet echt, Linda staat te ver van je af; je leert haar niet echt kennen en daardoor blijft het een beetje aan de oppervlakte hangen. Het idee voor dit verhaal is leuk, het is alleen matig uitgewerkt. Alle verhaallijnen die Von Kürthy gebruikt, zijn in potentie goed, maar het zijn er teveel, waardoor je de weg kwijtraakt als lezer. Aan het eind van het boek heb je het idee dat er iets niet klopt, waardoor je een bijzonder onbevredigend gevoel overhoudt.

Het is een wirwar van verhaallijnen die zich fysiek ook ergens anders afspelen, waardoor de samenhang in het verhaal ontbreekt. De enige verbintenis is natuurlijk de hoofdpersoon, maar die boeit gewoon niet echt. Die verhaallijnen zijn de gebroken liefde, Andreas en de buurman. Von Kürthy voert de eerste af en toe op, maar verder gebeurt er niet echt iets mee. Met Andreas mailt ze en is ze van huis geruild (wat op zich geestig is, maar de e-mails komen altijd een beetje plompverloren tussendoor). De laatste verhaallijn is de buurman. Je zou een uitgebreide beschrijving verwachten van dit avontuur, ze is immers zelf nu de Andere Vrouw (daar wil je toch álles over weten!?) Maar ook dit komt niet echt van de grond en blijft een onderontwikkelde lijn in het boek.

Het is een mager verhaal met een te voorspelbaar einde. Het is houterig geschreven en leest daarom niet zo lekker weg als andere chicklit. De essentiële hilariteit ontbreekt en dat is jammer. Nu schijnt het zo te zijn dat chicklit uit begint te raken. Vrouwen lezen tegenwoordig liever een lekkere psychologische thriller dan uitgekauwde chicklit. Of waargebeurde verhalen van uitzonderlijk sterke vrouwen, niet de onhandige Bridget Jones-typjes. Tenminste, dat vindt het boekblad dat de trends in de boekenwereld waarneemt. Persoonlijk vind ik dat chicklit nog steeds briljant kan zijn, maar het moet wel goed zijn.

Afbeelding verwijderd door redactie
Ildikó von Kürthy
Verliefd verloofd verlaten
192 bladzijden
Uitgeverij: AW Bruna
ISBN: 90-229-9221-7
Adviesprijs: 15,95 euro