Je leven nooit zeker

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Fergus en Danny Watts zijn altijd on the run. Nooit zijn ze lang veilig. Fergus, Danny's grootvader, is voormalig explosieven-expert van de SAS en Danny is een zeventienjarige adolescent die naast het grote gevaar ook worstelt met tienerproblemen. Naast de zorgen van deze twee hoofdpersonen, komt de lezer ook veel te weten over hun tegenstanders (Marcie Deveraux en George Fincham), maar óók over de terroristen die Engeland in hun greep houden met bloedige bomaanslagen.

De hoeveelheid informatie die in het boek gestouwd zit, maakt het een beetje een onoverzichtelijk geheel. Fergus en Danny zitten namelijk eerst in Spanje, daar worden ze op de hielen gezeten en ontsnappen ze ternauwernood aan een explosie. Met de hulp van Danny's vriendinnetje Elena, die zonder dat de Wattsen het weten onder druk wordt gezet, keren ze terug naar Engeland. Maar ook daar moeten ze zich schuilhouden. Als ze kunnen bewijzen dat Fergus de speciale eenheid 'K' gediend heeft, krijgen ze hun oude leven weer terug, belooft vijand Deveraux. In enkele hoofdstukken tussendoor worden aanslagen door tieners gepleegd op doelen in Engeland. Het zijn een beetje plompverloren delen in het boek, die uiteindelijk wel ergens toe dienen, maar dat wordt pas op de laatste bladzijde duidelijk.

De naam Andy McNab (1959) is een pseudoniem. De auteur was een soldaat bij de SAS van 1984 tot en met 1993. In de golfoorlog maakte McNab deel uit van 'Bravo Two Zero' en schreef over zijn ervaringen een gelijknamig boek. Maar hij publiceerde ook SAS-Commando, Dag van bevrijding, Dag van terreur, Dag van geweld en Agressor. Robert Rigby is zijn co-auteur. Hij werkt voornamelijk voor de televisie en produceert scenario's voor jeugdseries.

Het boek is een goede poging tot spannende thriller, met een matige uitwerking. De verhaallijnen zijn net te slap uitgewerkt en de personages komen niet écht tot leven. De oorzaken daarvan zijn de matige schrijfstijl en het het feit dat hij niet erg beeldend schrijft. Bovendien wil hij te veel vertellen in te weinig bladzijden. De flaptekst doet een ander boek verwachten en de titel is misplaatst (en inmiddels onorigineel, zie: Rechtmatige vergelding?) Dat is erg jammer, want het onderwerp dat McNab behandelt, leent zich uitstekend voor een boek. Hij geeft een kijkje in een wereld die alle fantasie te boven gaat, maar wel realiteit is. Maar hij heeft nog meer op stapel staan, dus we kunnen hem nog een herkansing geven.

Andy McNab en Robert Rigby
Vergelding
288 bladzijden
Uitgeverij: The House of Books
ISBN: 9789044319170
Adviesprijs: 16,90 euro

Bestel online!
Vergelding<br>Andy MacNab & McNab, A.
Vergelding
Andy MacNab & McNab, A.