De vrouw en de imker

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

De Afghaanse Raihana is uit haar thuisland gevlucht voor de Taliban. Haar pasgetrouwde man en haar vrienden zijn door de Taliban vermoord. Zelf probeerde ze te overleven in een vluchtelingenkamp, totdat een ver familielid uit Denemarken haar een kans bood op een nieuw leven in een vreemd land. Ze krijgt asiel toegewezen in Denemarken en trekt in bij haar verre neef en zijn vrouw en zoontje, die zelf een paar jaar eerder naar Denemarken zijn gevlucht. Er breken voor Raihana nieuwe tijden aan, waarin ze zich staande zal moeten houden met het leren van een vreemde taal en het omgaan met een andere cultuur. Ze volgt een verplichte taalcursus, waar ze samen met andere immigranten de Deense taal onder de knie probeert te krijgen.

Om haar taalvaardigheid te verbeteren, gaat zij op stage bij de Deense imker Gunnar, die kort daarvoor onverwacht zijn vrouw heeft verloren. Door zijn verdriet kwijnt hij weg in eenzaamheid en verwaarloost hij zijn bijenkolonies, die ooit de trots van hemzelf en zijn vrouw waren. Raihana en Gunnar worden bij elkaar gebracht door Christina, Raihana's docente en goede vriendin van Gunnar. De samenwerking begint heel stroef en ze moeten duidelijk aan elkaars verschillen wennen. Gunnar is een nukkige, oude man die in eerste instantie niets van een vreemdeling uit Afghanistan moet hebben.

Raihana is een levenslustige dame, die maar één doel voor ogen heeft: integreren in een nieuw land en een toekomst voor zichzelf opbouwen. Maar zij wordt met scheve ogen aangekeken door haar landgenoten, want het strookt immers niet met de islamitische cultuur om als jonge vrouw bij een Deense man thuis te komen. Maar Raihana houdt voet bij stuk en brengt de eerste maanden in haar eentje door in de schuur naast de bijen en verdrijft de tijd met het lezen van het bijendagboek van Gunnar's vrouw, haar enige houvast om de taal te leren begrijpen. Ze leert met het dagboek niet alleen meer over de Deense taal, maar ze doet hiermee ook kennis op van het werk als imker en raakt bedreven in de passie voor bijen. Hierdoor komt ze langzaamaan in contact met Gunnar en beginnen ze samen aan de werkzaamheden voor het bijenseizoen. Geleidelijk ontstaat er een nauwe vriendschap tussen Raihana en Gunnar, die iedereen in hun omgeving doet verbazen. Deze komt echter onder druk te staan wanneer Raihana opnieuw wordt geconfronteerd racistisch geweld.

Dit boek is op een bepaalde manier heel meeslepend. Het verhaal geeft je een kijkje in het leven van een onschuldige vluchtelinge uit Afghanistan, die worstelt met haar verleden en het opnieuw moeten leren leven in een vreemd land. Maar ook maak je kennis met de pessimistische burgers van Denemarken, die buitenlanders liever zien komen dan gaan. Zonder dat Malladi probeert partij te kiezen, laat ze de onzekerheden en wrange gedachten van beide partijen aan de lezer zien. Hoe de Denen denken dat iedere moslim een terrorist is en hoe de moslims op hun beurt de Denen wantrouwen in alles wat ze doen. Het boek wordt echter nergens een bijtend verhaal over immigranten, omdat dit zware onderwerp luchtig wordt gehouden met de bijen die de Afghaanse Raihana en de Deense imker Gunnar samenbrengen.

Nadat ik de laatste bladzijde omsloeg, wist ik dat ik mij ontzettend had vergist in dit boek. Maar aan de andere kant: de keuze van cover en titel zijn ongelukkig. Als ik kijk naar de Engelse uitgave (The sound of language), dan spreekt die veel meer tot de verbeelding. De Nederlandse versie zou ik om die reden nooit zomaar hebben opgepakt in de winkel en dat is doodzonde, want dit verhaal verdient het om gelezen te worden!


De vrouw van de imker
A. Malladi
265 bladzijden
Uitgeverij Mouria
ISBN: 9789021801445