Column Christine Pannebakker: 10 mannen

Lifestyle door Redactie Ze.nl

Zo vertelde ze dat vrouwen in het Midden-Oosten vroeger polyandrie beoefenden. Dat werd zawag el mosharaka genoemd, gedeeld huwelijk. Sommige vrouwen hadden tien echtgenoten. Als zo’n vrouw was bevallen van een kind, liet ze haar mannen komen. En dan noemde ze de naam van de echtgenoot die ze als vader en voogd voor haar kind wenste.

Ook zei ze me dat Mohammed weliswaar veertien keer trouwde, maar dat dit gescheiden vrouwen en weduwen waren. Slechts een keer huwde hij een maagd, ‘dus die hysterie rond maagdelijkheid mag hem niet worden aangerekend’, vond Nawal. Bovendien, zo wist ze, stond deze jonge maagd niet bekend om haar jeugd, maar om haar welsprekendheid. Op een dag zei Mohammed tegen een groep mannen: ‘Put de helft van uw godsdienst uit die rode.’ De jongste echtgenote werd de rode genoemd vanwege de kleur van haar gezicht. ‘Natuurlijk zijn er veel vrouwen in de Arabische wereld die weten dat de profeet zich omringde met zakelijke, intelligente vrouwen. Maar de meeste luisteren naar verkeerde interpretaties van de geschriften zonder ze zelf te bestuderen. Ze zijn makke schapen die zich zonder enig verzet gevangenen laten maken van huis, sluier en systeem.’

Nawal opende mijn ogen toen ze feller dan ooit scandeerde: ‘Het wordt tijd dat de vrouwen van nu zich hun verre overgrootmoeders herinneren. De vrouwen die 1300 jaar geleden in hetzelfde gebied leefden, over dezelfde grond liepen en dezelfde lucht inademen. Want dit waren sterke vrouwen; ze dreven handel, studeerden en werkten zij aan zij met mannen. Vrouwen hebben zichzelf op een zijspoor laten zetten.’

Maar toen ik al te hartstochtelijk knikte, priemde Nawal bijna haar vinger in mijn oog…’Maar voel je nu niet te goed hè meisje. In die namaak Westerse maatschappij waarin iedereen wordt beoordeeld op het uiterlijk. En waar vrouwen toestaan dat de mannen alle riten voor hun rekening nemen. Kijk naar de katholieke kerk. De grootste tegenstanders van vrouwelijke katholieke priesters zijn de vrouwelijke onderdanen zelf. Zij vinden het onnatuurlijk. Maar van oudsher zijn het vrouwen geweest die rituelen leidden. Dat weten jullie niet eens. Alle historische studies tonen aan dat de oudste goden vrouwen waren. Je had Ma’at als godin van de waarheid, Noet die de zon baarde, Hathor als godin van liefde en Isis de grote moeder aller goden. Het was de afspiegeling van haar positie in de maatschappij. En zeg mij eens, welke godin vereren jullie in het westen nu?’

Verder dan Maria kwam ik niet. En dan nog…

‘Bedenk dat met het wegsnijden van de vrouwelijke kant van God uit de geschriften, ook het aanzien van de vrouw in de samenleving kelderde.’

En ze had gelijk. Niet alleen God werd mannelijk, de hele maatschappij ging draaien om mannelijke waarden. Nawal is een van de vrouwen die me inspireerden om Vrouwenpower te schrijven. Ook toen ze me in de deuropening nog even zei: ‘We moeten niet klagen maar zelf verantwoordelijkheid nemen. Vandaag nog.’

[doclib][/doclib]


Christine Pannebakker schreef Vrouwenpower.

Bestel een gesigneerd exemplaar op: www.vrouwenpower.eu en geef kleur aan de wereld om je heen.