Vergaat de wereld in 2012?

De maatschappij door Redactie Ze.nl

Voor mij is er een essentieel verschil tussen spiritisme- praten met de bovenburen- of spiritualiteit, de essentie van het leven. Spiritualiteit zoekt antwoorden op belangrijke levensvragen zoals:'wie ben ik? wat wil? wat is het doel van mijn leven?' Antwoorden die elk mens op een dag zoekt. Maar helaas worden serieuze levensleraren maar al te vaak bejegend als zweverig, idealisten of zoekgeraakte zielen. Op televisie zie ik praatprogramma's met gewichtige stemmen, die praten over de economie en die met man en macht proberen oude systemen te handhaven. Maar hun fundamenten zijn gebouw op los zand want zij bieden oplossingen aan die eerst het probleem hebben veroorzaakt.

Je hoeft niet helderziend te zijn om te zien dat de wereld een belangrijke verandering ondergaat. We zien zekerheden omvallen, grote instituten als banken in de problemen komen en eigenlijk alles wat gebouwd is op macht, ego en manipulatie zal langzaam verdwijnen. Het is tijd voor een ander geluid in de wereld want het meest schrijnende voorbeeld is, dat tot op de dag van vandaag kinderen sterven van de honger. Dit terwijl er meer dan voldoende voedsel op de aarde is voor iedereen. Maar wij mensen, kunnen kennelijk niet delen. En in onze illusie van schaarste proberen wij elkaar te overwinnen omdat we menen dat er niet genoeg is voor iedereen.

'Nee, de wereld vergaat niet. Maar verandert wel. We hebben overigens geen keuze meer. Want de Aarde kan de last niet meer dragen van oneindige fabrieken, verlegde rivieren, verontreiniging en uitputting van haar natuurlijke bronnen. Maar de mensen van het verleden houden zorgvuldig alles in stand, want geld en macht gaat boven alles. 2011 gaat geen gemakkelijk jaar worden. Wij krijgen de rekening van alle agressie en oorlogen die wij zelf hebben veroorzaakt. Tot we gaan inzien dat het anders kan, dat het tijd is om te veranderen. De nieuwe economie laat zien dat we met bezieling hetzelfde geld kunnen verdienen als voorheen, dat onze gezondheidszorg een nieuwe toekomst nodig heeft en dat wij anders moeten gaan denken en leven. Zo moeilijk is het niet. Als we bereid zijn om te beseffen dat we allemaal dezelfde adem ademen, hetzelfde voedsel eten en gelijkwaardig overvloed kunnen verdelen. Angst is een slechte raadgever. Moed en vertrouwen daarentegen kunnen bergen verzetten. Als kerken en spiritualiteit elkaar een hand kunnen geven, als bedrijven kunnen gaan werken vanuit bezieling en wij ophouden anderen af te wijzen omdat ze anders zijn, iets anders geloven, dan groeien wij door naar een nieuw bestaan.

En dat is de boodschap van 2012. Wij vergaan niet. Maar wij moeten veranderen want een groen bos bestaat bij de gratie van groene bomen, zoals een vreedzame wereld bestaat bij de gratie van vreedzame mensen.
Wat maakt een mens werkelijk gelukkig? Niets maakt een mens gelukkiger dan goed te doen voor een ander. Om een ander mens aan te raken en de gave die wij daarvoor nodig hebben is ons eigen talent. Een mens dat zijn talent leeft, beschikt over een gelukkig hart en deelt graag zijn overvloed. Dat is de uitdaging van 2012. Durven wij 'for the good of humankind' onszelf te veranderen, onze talenten te gebruiken? Zodat we in liefde en in rust gelukkig kunnen gaan leven.

Als dat zweverig is, weet ik het niet meer. Maar op televisie en in de krant zie- en lees ik uitsluitend mensen aan het woord die er heel veel baat bij hebben om het bij het oude te laten. En dat zou wel eens het einde van een wereld kunnen betekenen. Niet 2012. De boodschap van 2012 is helder en duidelijk: er wacht ons een nieuw tijd. Met verbinding en waarin haat plaats kan gaan maken voor de sterkste kracht die wij hebben: Liefde.