Lotte, het verhaal van een hersenvliesontsteking

Want dan gaat het mis: Lotte wordt ziek. Waar in eerste instantie gedacht wordt aan een dubbele oorontsteking en in samenhang daarmee een koortsstuip, blijkt het te gaan om een hersenvliesontsteking.
Lotte wordt in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Daar staat haar een lange lijdensweg te wachten, want de meningitis wordt niet door een virus veroorzaakt, maar door een bacterie. Na een aantal pijnlijke onderzoeken blijkt dat het om de pneumokok gaat, een bacterie die niet alleen levensbedreigend is, maar ook voor ernstige, neurologische restverschijnselen kan zorgen.

Het verhaal van Lotte maakt onder meer duidelijk dat moederinstinct nooit bedriegt, maar ook dat het nog steeds niet serieus wordt genomen. Tenenkrommend is het feit dat niet alleen de dienstdoende spoedarts, maar ook de huisarts inadequaat reageert op het verslag van de hevig verontruste moeder.
Eenmaal in het ziekenhuis aanbeland, beseffen Lotte's ouders dat het leven van hun dochter aan een zijden draadje hangt, maar helaas verloopt ook daar de behandeling van Lotte niet geheel vlekkeloos.

Het verhaal is kort, maar krachtig geschreven. Een nauwkeurig verslag zou wellicht een betere omschrijving zijn, maar dat maakt het niet minder indrukwekkend.
Gedurende het verloop van de ziekte en de behandeling van Lotte beschrijft moeder Joyce haar gevoelens van angst, verdriet, onmacht en frustratie, maar ook de o zo belangrijke en ondersteunende rol die echtgenoot en vader Jos op zich neemt.

Leidraad in het verhaal is echter de kleine Lotte die dapper voor haar leven vecht. Haar ouders blijven dag en nacht aan haar zijde, maar kunnen niets anders doen dan machteloos toekijken. Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, beheerst slechts één vraag hun gedachten: zal Lotte het overleven?

Voor meer informatie:
www.meningitis-stichting.nl
Auteur: Joyce van den Bogaard.
www.gigaboek.nl
ISBN 90 8548 0919