DE VROUWELIJKE KRACHT VAN AVALON

De naam Avalon komt van het Keltische woord Avalloc of Avallach, een Keltische halfgod die de onderwereld bestuurde. Het woord Avalon betekent: 'Het eiland van de appels'. De appel werd gezien als de vrucht der wijsheid voor de Godinnen, een magische vrucht. Later werd de appel in de bijbel een verboden vrucht en Eva werd de schuldige die Adam verleidde tot het nemen van een hap van de verboden vrucht. De toon werd gezet en de vrouw werd hierdoor als verleidster en verraadster afgebeeld door de kerk. Daarmee slaagden de kerkleiders in hun opzet om de (vrouwelijke) natuurreligie uit te bannen en mensen over te halen tot het Christelijke geloof. Toch bleef de mythische betekenis van Avalon leven in vooral legendes en sluimerde zij op de achtergrond, wachtend tot de vrucht van wijsheid weer gegeten mocht worden en we de wijsheid in onszelf weer mochten gebruiken.

Vooral vrouwen zijn op het moment bezig 'de vrucht der wijsheid' te proeven en dat is te zien vooral bij spirituele activiteiten, zoals workshops, festivals en andere bijeenkomsten. Het grootste aantal deelnemers is vrouw en dit is opvallend. Vrouwen zijn op zoek! In deze tijd van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling zijn het de vrouwen die het meest gedreven lijken om antwoorden op vragen te krijgen, waarheden uit te vinden en te ondervinden. Zij nemen het voortouw en dat is ook heel logisch: dit is de tijd dat de vrouwelijke energie haar wortels weer gaat neerzetten. Na lange tijd van dominante mannelijke energie te hebben gehad, is het nu zaak om balans te krijgen in de wereld in het belang van vrede en liefde.

Avalon staat symbool voor een wereld van vrede en liefde: een wereld in balans, een wereld van ons magische zelf. De legendes van Avalon spreken van de Vrouwe van Avalon: een godin van liefde, schoonheid en wijsheid en ze spreken van Koning Arthur: strijder voor rechtvaardigheid, kracht en moed. De Vrouwe zorgt voor creatie, uit haar schoot ontstaat leven, zij verzorgt en koestert het. Hij zorgt voor bescherming, zodat zij kan creëren. De cyclus van haar lichaam is de cyclus van het leven en van Moeder Aarde. Deze cyclus is terug te zien in de veranderingen van de seizoenen: van Lente naar Zomer, van Herfst naar Winter.

Moeder Aarde verdient onze aandacht voor deze veranderingen, want de energetische trillingen die veroorzaakt worden door de veranderingen in de aarde, hebben ook invloed op onze innerlijke wereld. We zijn natuurwezens, maar zijn onze verbinding met de natuur vergeten door de waan van alledag: de eisen die onze moderne en onnatuurlijke maatschappij aan ons stelt. Daarom doen wij een oproep om je vrouwelijke spiritualiteit terug te halen.

Het enige wat je hoeft te doen is je dit te herinneren:

Vrouwelijke spiritualiteit is een erkenning van de Godin als planeet, als de aarde en van de vrouw zelf. In het kort gezegd, is dit het vrouwelijke principe van creatie die uniek is aan vrouwen. Zij kunnen leven scheppen, zij vieren het leven en houden haar in ere door hun deelname aan de cycli van de aarde en het universum. Zij staan voor leven! De Godin is alles wat creatief is, alles wat in de natuur leeft en alles wat werkelijk vrouw zijn betekent: haar kracht en haar groei.

De Godin is te zien in de cirkel van geboorte, volwassen worden, sterven en herboren worden. Ze is te zien in de verandering van de seizoenen, de wassende, volle en afnemende maan, in eb en vloed, in de opgaande en neergaande zon. Zij is te zien in de vreugde van spelende kinderen, de eerste menstruatie, verliefd worden, bevallen, moeder zijn en de menopauze. Zij is de oneindige cirkel van creatie, beweging, groei en verandering dat gevierd wordt door vrouwen en dat zich reflecteert in de transformaties van het leven van vrouwen.

De Godin geeft alles en neemt alles, ze is de verbinding met het leven, de aarde en de kosmische krachten. Alles dat de aarde beïnvloedt, beïnvloedt de Godin en alles en iedereen op aarde. Een schoon milieu is goed voor ons, net als harmonie tussen de mensen onderling zonder wedijver, conflicten en afscheiding. De Godin is in ons allemaal, zij is de kracht van de vrouwen en ook mannen om hun eigen leven te bepalen, de vrije keuze en de verantwoordelijkheid die je neemt voor je acties. De filosofie van de Godin is dat er voldoende is voor iedereen.

Hoe kun jij dat gaan leven? Door gebruik te maken van je eigen magische vermogens die je ter beschikking hebt. Magie komt van het Latijnse woord Magus en dat betekent Wijsheid. Jouw magie kun je toepassen om energetisch in actie te zetten wat nodig is voor jezelf. Als jij kiest voor leven in overvloed, dan zo zal het zijn. Jouw eigen wijsheid, jouw eigen magie zal je de weg wijzen.


Blessed Be
,
Manon Tromp


Manon Tromp (1963) is schrijfster, zangeres en geeft les in natuurmagie. Delen van de tekst uit dit artikel komen uit haar zojuist verschenen boek: 'De Magie van Avalon'. Voor meer informatie: www.manontromp.com