Leef de natuurlijke ritmes!

De oude volken waren afhankelijk van wat de aarde hun gaf: voedsel, water en bescherming tegen de elementen. Ze volgden de cycli van de natuur en zagen elke boom, elke rots, elk dier en elk mens als heilig. De wisseling van de seizoenen als spiegels voor de wisselingen in ons innerlijk. Wat buiten gebeurde, gebeurde ook binnen en andersom. Ze eerden de aarde met geschenken en voerden rituelen uit om de aarde gunstig te stemmen. Daarmee volgden ze een vast patroon en creëerden een eigen religie, een natuurreligie met goden en godinnen die symbool stonden voor verschillende aspecten van het leven.

Eén van de bekendste natuurreligies is de Keltische religie. In de Keltische traditie volgt men de jaarcirkel van de zon, of wel genoemd: Het wiel van het jaar. Het wiel van het jaar draait als een vicieuze cirkel altijd maar rond, elk moment kan weer terugkomen. In de jaarcirkel zijn er acht belangrijke momenten die gevierd worden als festivals. Het wiel van het jaar betekent niet alleen het veranderen van het ene seizoen in het andere, het betekent ook dat er subtiele veranderingen plaatsvinden in de energie van de aarde, die ons allemaal beïnvloeden. Door stil te staan bij elke verandering, gaan we met de stroom mee.

In de cirkel zijn vier punten die een kruis vormen. Deze punten heten the Quarter Points, we noemen ze voor het gemak maar even Kwartier Punten en bestaan uit:

* Winter Solstice in het noorden
* Zomer Solstice in het zuiden
* Lente Equinox in het oosten
* Herfst Equinox in het westen

De Solstice markeert de langste dag, kortste nacht (zomer) en de kortste dag, langste nacht (winter). Bij de Equinox is de dag even lang als de nacht. De vier Kwartier Punten worden weer doorkruist door vier Cross Quarter Festivals: de vuurfestivals. Dit zijn de momenten dat we de nieuwe energie van een seizoen kunnen gaan voelen. Deze momenten zijn:

* Imbolc in noordoosten
* Beltane in zuidoosten
* Lughnasadh in zuidwesten
* Samhain in noordwesten

Elk jaarfestival heeft een symbolische betekenis, die te maken heeft met de energie van de aarde op dat moment. Die energie beïnvloedt ook ons innerlijk en daarom is het altijd goed om bewust bij de overgangen stil te staan, om deze veranderingen te integreren.

Imbolc: 1 februari - 20 maart, Het festival van het ontwaken van de aarde.

Thema: nieuw leven, maagdelijk potentieel, de bruid.
Rond 1 februari begint de aarde weer te ontwaken, na een lange winterslaap. De eerste sneeuwklokjes komen boven de grond en de beloftes voor het nieuwe seizoen, komen aan de oppervlakte. Dit festival herinnert ons er aan dat we een mogelijkheid hebben om de energie van het nieuwe seizoen te gaan gebruiken.

Lente Equinox/Ostara: 21 maart - 30 april, het festival van balans.
Thema: vernieuwing, groei en planten van zaad.
Bij dit festival staat de balans centraal van dag en nacht, van de actieve energie van de zon en de ontvangende energie van de maan, de balans van de innerlijke wereld en de wereld om ons heen. Met de Equinox kunnen we in onszelf kijken en aan onszelf werken om heling en verandering tot stand te brengen.

Beltane: 1 mei - 20 juni, Festival van vruchtbaarheid.

Thema: vruchtbaarheid, huwelijk of vereniging, passie, seksualiteit.
Rond 1 mei is de natuur groeiende en bloeiende met een grote creatieve energie. Het is de tijd om verbintenissen van alle soorten te vieren met aandacht voor de vruchtbaarheid van de aarde en de liefde en seksualiteit.

Zomer Solstice/Litha: 21 juni - 30 juli, Het festival van de zon.

Thema: manifestatie, voorspoed, succes, gezondheid.
De midzomernacht wordt door de hele wereld gevierd: het is het hoogtepunt van de zon, de langste dag en de kortste nacht: er wordt gewacht op de zonsopgang. Het wiel van het jaar stopt hier weer even om terug te kijken op wat gebeurt is en om afscheid te nemen van het licht van de zon.

Lammas/Lughnasadh: 1 augustus - 20 september, Het festival van de graanoogst.
Thema: overvloed.
Lammas wordt ook wel Lughnasadh genoemd, het feest van Lug (Keltische zonnegod) en het eert de Graanmoeder. Lammas is de Saksische naam voor Loaf-mass en het vindt plaats rond 1 augustus, op het hoogtepunt van de zomer, wanneer de oogsten werden binnengehaald. Op de avond van Lammas, werden vuren aangestoken op grote heuvels om de Moeder van het Graan te eren voor de geboorte van haar kind: het graan. Dit is het zaad dat ook weer de oogst van het volgende jaar zal geven en iedereen door de winter helpt.

Herfst Equinox/Mabon: 21 september - 30 oktober, Festival van Dankbaarheid.

Thema: loslaten, healing, relaties. Rond 21 september zijn dag en nacht weer in balans en wordt er gekeken naar harmonie. Het is een periode van dankbaarheid, van terugkijken op alles wat je hebt of hebt meegemaakt. Het is de tijd dat je met nieuwe energie weer richting de donkere dagen gaat, naar je innerlijke wereld. Het werk buiten is gedaan: nu is de tijd om te feesten met de familie en vrienden. We laten het verleden los en gaan met moed en vertrouwen de winter in, wetende dat we kunnen vertrouwen op onze innerlijke wijsheid.

Samhain: 1 november - 20 december, Het festival van Wedergeboorte.

Thema: divinatie, voorouders, einde Keltisch jaar.
Samhain betekent: Summers End, het einde van de zomer, want dit is het moment dat we de donkere tijd ingaan. Samhain begint op de avond van 31 oktober en geeft het einde aan van het Keltische jaar. De nacht van Samhain is wanneer de sluiers tussen de werelden het dunst zijn en er makkelijk contact gemaakt kan worden met onze voorouders en andere geesten.

Winter Equinox/Yule: 21 december - 31 januari, Festival van terugkerende Zon.

Thema: rust, introspectie, visie, lang termijn doelen, vernieuwing.
Rond 21 december is de kortste nacht en kunnen we ons daarna weer richten op de terugkomst van de zon. Dit is het feest van Yule, het Noorse woord voor wiel. Ook op dit moment stopt het wiel even met draaien om terug te kijken naar wat gepasseerd is. Het was dan ook verboden om in die tijd wielen te laten draaien, dus ook geen wagenwielen. Ook hier is tijd voor introspectie, de donkere tijd heeft ons bewust gemaakt van wat wij willen en het is tijd om visie te ontwikkelen en doelen op te stellen.