Achtergrond: De spirituele kant van Hennie van der Most

De Vries heeft een synthese gemaakt van de gemeenschappelijke inzichten in de werking van de universele wetten en de Gulden Snede. De synthese omvat kennis en inzichten uit vele verschillende wijsheidstradities gecombineerd met recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen, die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. De universele wetten beschrijven de werking van het universum.

'Ondernemen kun je niet leren', zeg ik altijd. 'Je kunt het wel afleren. Ik ben ervan overtuigd dat je het afleert als je doorleert. Dan krijg je zoveel op je dak, je gaat zoveel problemen zien, dat je nergens meer aan durft te beginnen.' Kennis blokkeert, als het ware.

De Wet van de Eenheid stelt dat alles wat bestaat voortkomt uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Dit alom aanwezige veld van intelligentie is een oneindig en onbegrensd veld van Universeel Bewustzijn. Onze fysieke werkelijkheid ofwel alle materie, die we kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen, komt voort vanuit bewustzijn. Het bewustzijn is de richtinggevende kracht achter het proces van de evolutie, waaraan ook wij, mensen, deelnemen. Alle kennis die aanwezig is in het Universeel Bewustzijn is in principe in onszelf beschikbaar. Maar hoe verkrijgen we toegang tot deze kennis?

Alles en iedereen bestaat uit energie. De Wet van Overeenstemming vertelt dat er in het universum verschillende niveaus van realiteit bestaan, met een verschillende energiedichtheid en trillingsfrequentie, en met verschillende niveaus van bewustzijn. De fysieke realiteit heeft de laagste trillingsfrequentie en de hoogste energiedichtheid. Ieder mens heeft in de fysieke realiteit een fysiek lichaam en een persoonlijk bewustzijn. De spirituele realiteit heeft de hoogste trillingsfrequentie c.q. de laagste energiedichtheid. Op dit niveau van de realiteit bevindt zich het Universeel Bewustzijn.

Om bewust in contact te komen met het Universeel Bewustzijn hebben we niet veel aan ons rationeel verstand of onze vijf fysieke zintuigen, maar zijn we aangewezen op onze intuïtie en nog meer op het vermogen om waar te nemen via andere niveaus van realiteit dan de fysieke werkelijkheid. Bij een verruiming van het bewustzijn tot het Universeel Bewustzijn ligt de hersenactiviteit tussen 0-4 Hz. De hersenen zijn als het ware uitgeschakeld. Op dat moment is het mogelijk om het bijbehorende subtiele niveau van de realiteit waar te nemen en universele liefde te ervaren. Universele Liefde heeft de hoogste trillingsfrequentie. Veel angst wordt veroorzaakt door onze ratio, ons denken en onze aangeleerde overtuigingen. Angst gaat gepaard met een hoge hersenactiviteit. Angst zorgt ervoor dat we ons terugtrekken in de fysieke realiteit en het contact met onze essentie, ons innerlijk weten kwijtraken.

Hennie zag op het terrein ook nog een stuk of veertig gecamoufleerde munitiebunkers. 'Daar kan ik mooie bungalows van maken.', dacht hij, hardop. 'Bungalows in een bunker?', vroeg de burgemeester, bevreemd. Van der Most: 'Een Duitser ben-nie creatief hè. Súpergezellig is het! Ik máák het gezellig. Da's de creativiteit.'

U zegt eigenlijk: voor de creativiteit is het goed om het zo eenvoudig mogelijk te houden, in het hoofd. 'Ja. Vrij. Luchtig! Hoe het precies zit weet ik niet, dat moeten de professoren maar uitmaken.'

Het Universeel Bewustzijn is een etherisch veld vol informatie en wordt ook wel gezien als pure potentialiteit. Ofwel een subtiel veld van alles wat in essentie mogelijk is, een veld van oneindige creativiteit. Deze bron van pure potentialiteit is onze essentie, in onszelf aanwezig en wacht om geactiveerd te worden. In de wetenschap wie je in essentie bent ligt het vermogen besloten om elke droom die je hebt te verwezenlijken. Hoe beter we onze eigen aard kennen, hoe dichter we het veld van pure potentialiteit benaderen, en hoe creatiever we zijn. In contact met zijn essentie en niet gehinderd door de ratio maakt van der Most volop gebruik van dit veld van oneindige creativiteit.

'Als ik de deur dichtsla, ben ik meteen vergeten waar ik was. Als ik bij de ijzerhandel ben, ben ik bij de ijzerhandel. Ga ik door naar mijn kiprestaurant PiriPiri dan ben ik bij de PiriPiri.'

'Je werd niet voor vol aangezien hè. Je was ijzerboer.' Frustrerend? 'Ja. Ja! En dan ga je nog hard'r.

Via ons persoonlijke bewustzijn beïnvloeden we het Universeel Bewustzijn, want het maakt er deel van uit. Volgens de Wet van de Aandacht trekken we naar ons toe, waar we onze aandacht op richten. Hoe meer iemand zijn aandacht weet te focussen, des te groter is de beïnvloeding. Volgens de Wet van de Minste Weerstand volgt energie onze aandacht, waardoor er extra energie wordt toegevoegd aan die gedachten die ook onze aandacht hebben. De kracht waarmee we gedachten uitzenden wordt daarom bepaald door de hoeveelheid aandacht die we aan bepaalde gedachten verbinden. Van der Most focust zijn aandacht in het hier en nu, en met kracht op het bereiken van zijn doelen.

Waarop selecteert u personeel? 'Ik kijk niet naar papieren. De drijfveer, enthousiasme, dat vind ik het allerbelangrijkste.'

De Wet van de Liefde laat zien dat het evolutieproces zich beweegt in de richting van de hogere trillingsfrequentie. We kunnen deze wet herkennen in onszelf als dat diepe, sterke verlangen om te doen wat we het liefste doen, onze drijfveer. Wanneer mensen kiezen om zich bezig te houden met dat wat ze het liefste doen, dan is de vrije wil waarover we als mens beschikken in balans met het grotere geheel. Deze mensen leveren moeiteloos de grootste bijdrage aan het geheel, dus van der Most hanteert een uitstekend selectiecriterium.

De scheiding moet zwaar geweest zijn. 'Waar ik trots op ben: ik heb haar nooit belazerd.'

Omdat we volgens de Wet van de Aantrekking aantrekken wat we uitzenden, is integriteit de sleutel om in ons leven optimaal te kunnen profiteren van de werking van de Wet van Liefde om ons zielendoel te bereiken. Van der Most is een integer mens en profiteert optimaal.

U heeft ook geen ondernemingsraden in uw bedrijven. 'Van mij mogen ze hoor. Maar als je open en goed bent voor je personeel hoeven ze geen ondernemingsraad.'

De Wet van de Overgave vertelt dat hoe meer wij de controle van ons ego kunnen loslaten en ons berekenend verstand afzijdig weten te houden, des te meer zal het mogelijk zijn om in harmonie met het grotere geheel de werking van het Principe van de Minste Weerstand in ons leven toe te laten. Niets doen dat tegen de stroom ingaat is dé manier om dingen gedaan te krijgen. Handelingen gebeuren spontaan op de meest doeltreffende wijze omdat we niet langer beperkt worden door de overwegingen van ons verstand. Van der Most handelt op een natuurlijke manier vanuit harmonie met het grotere geheel en verzamelt mensen om zich heen voor wie dit ook zo werkt. Blijkbaar ervaart zijn personeel deze harmonie en is geen ondernemingsraad nodig.

'Geld is voor mij nul. Geld is geen doel. Geld is een middel. Als ik niks meer heb, dan he'k niks meer.'

Geld als drijfveer bij mensen komt voort uit angst voor een tekort aan geld. Van der Most laat zich leiden door de Wet van de Liefde, weet intuïtief wie hij in essentie is en wat zijn werkelijke drijfveren zijn. Wauw...wat een krachtige, integere, natuurlijke persoonlijkheid! Moge hij een voorbeeld zijn voor anderen.

Ik vond 'De hele olifant in beeld' van Marja de Vries indrukwekkend om te lezen. Sommige stukken zijn geschreven op een hoog abstractieniveau en daardoor wat lastig te bevatten. Maar ik heb voor het eerst van mijn leven het gevoel dat ik echt begrijp hoe het universum werkt, met name door de wetenschappelijke onderbouwing van de beschreven eeuwenoude universele wetten. Dank je wel Marja, voor dit prachtige geschenk aan de wereld!

De hele olifant in beeld
Marja de Vries
ISBN: 978 90 202 8460 7