Column Johannet van Hasz: Sta eens stil bij je zintuigen.

In deze snelle maatschappij staan we te weinig stil bij wat we waarnemen met onze zintuigen.We zouden onze zintuigen optimaler kunnen benutten door eens wat vaker stil te staan bij de prikkels die we opvangen in het hier en nu. Helaas leren we al jong dat het beter is op ons verstand te vertrouwen en signalen te negeren of onderdrukken. Vanzelfsprekend gaan we op onderzoek uit wanneer we een brandlucht ruiken, en wanneer onze huid een seintje geeft dat we het koud hebben trekken we automatisch een trui aan. Maar krijgen we plots een raar gevoel in onze buik of een koude rilling terwijl we het niet koud hebben, dan weten we dat niet te plaatsen en slaan er verder geen acht op. We hebben gewoonweg niet geleerd daar bij stil te staan of op verder onderzoek uit te gaan, terwijl het signaal net zo belangrijk kan zijn als het waarnemen van een brandlucht.

Vaak nemen we niet de tijd goed te kijken, luisteren, proeven, ruiken of voelen. Daardoor ontglipt ons meer dan de helft. Vervolgens trekken we dan voortijdige conclusies en laten daarmee soms waardevolle informatie en kansen liggen. De mens is in staat binnen enkele seconden informatie op te nemen, maar door drukte nemen we zelfs die tijd niet. Wanneer je oefent om bewuster in contact te staan met je zintuigen en de prikkels die binnen komen, jezelf iets meer de tijd gunt, kun je meer informatie opvangen over een situatie of een persoon. Bovendien geef je jezelf zo even de ruimte om na te gaan of de signalen wel of niet goed voelen voor jou.

Het is daarbij niet alleen belangrijk de ander te observeren, maar je ook bewust te worden van de reacties of sensaties die je bij jezelf waarneemt. Ook daarin verschuilt vaak interessante informatie. Het nemen van beslissingen wordt zo een stuk gemakkelijker. Na verloop van tijd leer je jezelf zo beter kennen en wordt je je bewust van wat je zintuigen en fysieke reacties je willen vertellen. Daarbij hoef je de informatie helemaal niet te beoordelen met je verstand of gedachten. Bovendien is het de vraag of ons verstand en denken wel zo logisch en snel is als wij pretenderen. Juist onze gedachten, die vaak oordelen en verhalen creëren, vertroebelen onze primaire waarneming en maken deze onzuiver.

Helder waarnemen is niet zo moeilijk als de meeste mensen denken. Het is juist makkelijk en snel. Iedereen is in staat om binnen enkele seconden aan te voelen of iets goed voelt of niet, zo simpel is het! De felle zon voelt niet prettig aan onze ogen, dus trekken we meteen een grens door het opzetten van een zonnebril. Je zou je kunnen afvragen waarom je andere onprettige signalen dan negeert of waarom je er niet op durft te vertrouwen wanneer iets wèl goed voelt. Het rechtstreeks oppikken en reageren op de signalen die binnenkomen gaat sneller dan wanneer het een omweg maakt via je denken, dat zich vaak in allerlei bochten wringt.
Ook het helder waarnemen met ons zesde zintuig, werkt in principe op deze manier. Komt er plotseling een beeld, een ingeving of gevoel bij je binnen, probeer het dan een paar seconden vast te houden en te observeren, in plaats van het te negeren of te beoordelen met je gedachten.

Een van de voordelen van het intenser waarnemen met je zintuigen is dat je veel meer leert genieten van je ervaringen. En ook zul je bemerken dat je ze anders zult beleven. Je kunt dit dagelijks toepassen. Proef, ruik en eet eens bewust. Proeft zoet wel echt zoet of proeft het wellicht zuur? En kun je de subtielere lagen van de verschillende mineralen in zout waarnemen of de kruiden in je eten? Het gezonde van dit hele gebeuren is dat je, of je het nu wilt of niet, vanzelf rustiger gaat eten, je zou het zelfs meditatief kunnen noemen. Tegelijkertijd wordt je je bewust van de subtiele manier van waarnemen en leer je de behoeftes van je lichaam beter kennen. Zo zou het kunnen gebeuren dat je je bewust wordt dat bepaalde voeding je tegen staat en kunnen opmerken hoe snel je lichaam op voeding reageert. Op den duur ga je dan veel intuïtiever eten en weten wat wel en niet goed is voor jouw lichaam.

Maar ook in de ontmoetingen met mensen zul je bemerken dat je veel meer zult aanvoelen. Let eens op wanneer iemand jouw energieveld binnenkomt, hoe dit voelt en welke signalen je opvangt. Zo kun je ontdekken wanneer iemand letterlijk je grens passeert en wellicht ook beter je grenzen gaan aangeven. Na enige tijd zul je bemerken, dat je mogelijkheden tot waarnemen veel uitgebreider zijn dan je had verwacht en je meer momenten van rust zult ervaren. Mocht je behoefte hebben aan begeleiding of verdieping op dit vlak, dan raad ik je aan eens een cursus mindfulness of intuïtieve ontwikkeling te volgen.

Innergiek