Reportage: Fractale tijd met Gregg Braden

Fractale tijd - 2012 en de Nieuwe Wereld

heeft in Amerika in onafzienbare tijd de top 5 bereikt van de New York Bestsellerlist. Gregg Braden is auteur van De goddelijke matrix. Hij heeft de wereld afgereisd en gezocht naar vergeten teksten van oude beschavingen om hun tijdloze geheimen prijs te laten geven. Bijzonder is dat hij zijn ontdekkingen combineert met de wetenschap van vandaag.

2012 is niet het einde van de wereld

"Wie heeft er het gevoel dat er momenteel iets unieks aan het gebeuren is?" vraagt Gregg aan de mensen in de zaal en veel handen gaan de lucht in. "Dat bestaat echt niet alleen in je verbeelding, er gebeurt iets zeldzaams. Vier tijdperken heeft de wereld doorleefd en we staan momenteel aan het einde van het vijfde tijdperk. Sommige media maken ons onterecht bang door ons te laten geloven dat het einde van de wereld nadert."

"Momenteel verandert alles in de wereld. Dit is een patroon, een fractal, dat steeds weer terugkeert aan het einde van een tijdcyclus. Als reactie daarop worden mensen bang en focussen ze zich op het verkrijgen van zoveel mogelijk hulpbronnen die juist aan het uitputten zijn. In het verleden zijn hierdoor beschavingen ingestort en verdwenen. Ook wij naderen momenteel een keuzepunt, ook onze hulpbronnen raken uitgeput. In de komende achttien tot vierentwintig maanden zal de mens keuzes maken die het pad voor de toekomst zullen bepalen."

Het mysterie van de Maya's

Het denken in tijdcycli is afkomstig van de Maya's. Een natuurlijkere manier van denken dan onze lineaire tijdsbeleving. Het leven verloopt namelijk in cycli, zoals de menstruatie van een vrouw, de 24 uur van een dag en de cyclus van de maan. De Maya's observeerden de sterren en berekenden nauwkeurige data. Voor de wetenschappers van vandaag is het nog steeds een raadsel hoe de Maya's tot zulke exacte berekeningen kwamen zonder dat ze de beschikking hadden over computers.

Er zijn ook aardecycli en persoonlijke cycli. De aardecycli zijn vastgesteld door te observeren waar de aardbol zich in de ruimte bevindt. Die beweegt zich namelijk als een ellips rond het centrum van de Melkweg, een krachtige bron van energie die het leven op aarde beïnvloed. De aarde maakt daarbij een schommelende beweging. Eén zo'n beweging duurt 26.000 jaren. De Maya's verdeelde zo'n beweging in vijf cycli van grote wereldtijdperken, die allen 5.000 jaren duren. Op 21 december 2012 zal het vijfde tijdperk aflopen.

De overgang naar 2012 is allang begonnen

Gregg Braden laat een foto zien van een oude Azteekse kalender. Er staan afbeeldingen op die het einde van de tijdcycli symboliseren: wind, vuur, ijs en water. De laatste twee kennen we als het ijs-tijdperk en de zondvloed die genoemd staat in de Bijbel. In het midden is een gezicht te zien die staat voor het einde van het vijfde tijdperk. De Maya's maken ons hiermee duidelijk dat ons tijdperk met grote beweging eindigt. Of het daarbij gaat om een emotionele, psychische of bewustzijnsverandering, weten we niet. Gregg: "De veranderingen zijn wel al begonnen omdat de aarde vanaf 1980 al op één lijn aan het komen is met de kern van de Melkweg. Dit proces zal eindigen in 2016."

Klimaatverandering, ongecontroleerde woede, economische crises, superstormen, oorlogen en ziektes. We leven die beangstigende zaken momenteel al en tegelijkertijd ervaren we de mooie kanten. Onze generatie staat voor een enorme uitdaging, want alles verandert in een rap tempo. Oude gedachtepatronen zullen tekortschieten om hier een antwoord op te geven. Maar het geeft ook kansen. Onze generatie heeft de mogelijkheid om voor altijd een einde te maken aan oorlog, honger en recessies. Het zijn gebeurtenissen waarvan de kiem in het verleden gezaaid is. En alles wat gezaaid wordt, komt in patronen terug, steeds heftiger net zolang tot wij als mensheid er op de juiste wijze mee omgaan. Het zijn bepaalde patronen die jij als individu ook in je eigen leven wellicht zult herkennen.

Gregg: "Na onderzoek kwam ik er achter dat aan het einde van elke tijdcyclus dezelfde gebeurtenissen plaatsvinden: opwarming van de aarde , een sterke toename van de zonne-energie, afbrokkeling van het poolijs en een stijging van de zeespiegel. Maar ook: oorlogen, overbelaste legers, een dreigende ondergang van een beschaving en een overspannen economie. Deze laatste gebeurtenissen komen voort uit bepaalde condities, het betekent niet dat ze ook zullen gebeuren: we hebben altijd een keuze."

We zullen verlicht leven

Om zijn toehoorders gerust te stellen laat Gregg Braden een foto van stenen zien die zich bevinden aan het einde van de heilige vallei in Peru. Elke steen symboliseert het einde van een tijdperk. Er staan er vijf plus eentje. Volgens oude beschavingen komt er dus nog een zesde tijdperk dat tevens de beste cyclus zal zijn. "We zullen dan verlicht leven".

Gelukkig bestaat er een enorme verbondenheid tussen ons mensen en de aarde. Wetenschappers hebben dit ook aangetoond door met behulp van satellieten het elkektromagnetisch veld op de aarde te meten. Dit gebeurt elke dertig minuten. En in de uitkomsten is te zien hoe dit elektromagnetisch veld volgend dezelfde patronen beweegt, als eb en vloed. Op een dag was er een enorme, afwijkende piek te zien door een grote hoeveelheid elektromagnetische energie. Dit was op elf september 2001 om kwart over negen. Om negen uur vloog het eerste vliegtuig in de eerste toren van het World Trade Centre en het duurde een kwartier voordat de media daarover begonnen te berichten. Massale emoties kwamen toen vrij, gevoelens die kwamen uit de harten van mensen. Dit had een direct effect op het magnetische veld van de aarde.

Waar kiezen we voor?

Gregg: "Door alle veranderingen hebben we de neiging om bang te zijn. Maar we kunnen ook een golf van eenheid bewerkstelligen. Gaat het samenwerking of competitie worden? Liefde of angst? Tot slot wil ik jullie daarom deze video laten zien."

Fractale tijd - 2012 en de Nieuwe Wereld ¤ 19,95
www.greggbraden.com