Ai: een kwart van de getrouwde stellen blijft alleen bij elkaar voor de kinderen

Relaties door Sabine

Als ouder wil je je kind alles bieden wat zijn of haar hartje begeert en hiervoor wil je je eigen geluk nog weleens aan de kant zetten. 26% van de getrouwde stellen gaat hierin zover dat ze enkel bij elkaar blijven voor de kinderen.
 
Natuurlijk vindt een kind het fijn als hij of zij elke avond aan kan schuiven aan de keukentafel om zijn of haar avondmaaltje naar binnen te werken met beide ouders aan tafel. Maar hoever moet je als ouder gaan om je kind tevreden te stemmen? Veel ouders gaan hier blijkbaar erg ver in. Volgens onderzoek besluiten heel wat getrouwde stellen om hun huwelijk niet te beëindigen enkel voor de kids. 
 

 
Scheiden na Kerst  
De stellen blijven niet alleen bij elkaar omdat ze vinden dat een kind moet opgroeien in een huis waar beide ouders wonen, maar velen zijn ook bang dat een scheiding een te groot (negatief) effect zal hebben op hun kroost. In totaal deden 2000 getrouwde ouders mee aan het onderzoek van advocatenbureau Irwin Mitchell.

Ook bleek dat 19% van de stellen die een scheiding overweegt, hiermee wacht tot na Kerst zodat ze nog een laatste Kerst kunnen meemaken als gezin. 
 
Scheiding uitstellen
Van de stellen die uiteindelijk toch zijn gescheiden, zegt 26,5% dat ze langer bij elkaar bleven voor de kinderen en 78,5% geeft toe hier achteraf spijt van te hebben. Veel stellen probeerden het moment van hun scheiding zo lang mogelijk uit te stellen door te doen alsof alles nog koek en ei was. Zo gingen ze bijvoorbeeld vaak op date nights en boekten ze regelmatig familievakanties. Martin Loxley, van het advocatenbureau, waarschuwt dat je als ouder hiermee moet oppassen. “In sommige gevallen voelen kinderen zich bedrogen als ze erachter komen dat ouders slechts voor hen de schijn ophielden. Het is logisch dat ouders op deze manier proberen de relatie in stand te houden, maar sommige kinderen, zeker de kinderen die al wat ouder zijn, hebben toch bepaalde dingen door.” 
 
 
Zelfstandigheid 
Ook blijft 40% van de echtparen bij elkaar omdat ze het gevoel hebben dat ze te veel verliezen als ze een scheiding doorzetten. Veel voelen zich gevangen omdat ze niet het geld hebben om een eigen huis te kopen of te huren. 21% van de ondervraagden gaf zelfs toe dat zij zichzelf al wel als gescheiden zagen ondanks het feit dat ze niet echt gescheiden waren en nog steeds in hetzelfde huis leefden.
 
Het onderzoek wist ook te vertellen dat 18% al een datum in gedachten heeft om de relatie te beëindigen, meldt DailyMail. Ongeveer 25% van de stellen wil dat binnen de komende vijf maanden doen, maar 5% wil hier nog zo'n tien jaar mee wachten zodat de kinderen minstens 14 jaar oud zijn.
 
Wat vind jij: 'moet' je je eigen geluk opofferen voor je kinderen of  is het 'jij blij, zij blij'?