Pannenkoeken waarvoor je geen keukenprinses hoeft te zijn

Eten door Ze.nl

Ja hoor, daar komt tante Trudy weer met haar fan-tas-tische ovenschotel waar ze om bekend staat. Door haar kookskills krijgt ze alles voor elkaar. Het is niet eerlijk. Dat wil jij ook! Het moment is hier, vanaf vandaag kun jij koken!

Je doet je stinkende best en toch eindigt elk kookexperiment in één groot drama. Jij bent niet op de wereld gezet om monden te voeden. Jij hebt een hele andere taak binnen de maatschappij en koken is dat niet. En toch wil je weleens weten hoe het voelt om iets lekkers op tafel te kunnen zetten. Hoe is het nou als mensen jou roemen om je kookkunsten en al zitten te watertanden als jij je plekje achter het fornuis inneemt? Claartje van Foodness.nl weet daar wel raad mee. Zij heeft een heerlijk pannenkoekenrecept voor mensen die niet kunnen koken. Niet dat pannenkoeken heel ingewikkeld zijn, maar ook die kunnen mislukken als je geen kaas hebt gegeten van koken.


Dit heb je nodig voor 2 personen:
- 2 bananen
- 2 eieren
- Zoveel mogelijk Nutella (zegt Claartje)

Dit moet je doen:
Check de onderstaande video en gij zult leren.


 
Eet smakelijk!