Paris niet welkom!

Celebs door Redactie Ze.nl

Alle promotie-acties met celebrities worden geweerd. Het hoofd van toerisme in München verklaarde: "Kein Paris, kein Reklam für Wein, nur Bier saufen", is het motto. Heldere taal! De Oktoberfesten vinden dit jaar plaats van zaterdag 22 September t/m zondag 7 Oktober.

Enkele fotootjes van vorig jaar: