Every poet is a thief

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Het boek biedt een overzicht van 54 schilderijen, die één overeenkomst hebben: ze zijn allemaal gemaakt naar aanleiding van songteksten. Het is een kenmerk dat De Wild in de afgelopen vijftien jaar steeds heeft gebruikt. Het gaat om nummers die voor Ruud zelf betekenis hebben en emotie moeten uitstralen, een absolute must om een nieuw schilderij te kunnen maken. De gebruikte zinnen staan stuk voor stuk op het doek geschilderd, in alle soorten en maten. Regelmatig probeert De Wild een nieuwe techniek uit, omdat hij ?het gevoel heeft dat alles al eens is gedaan?.

Veel onderwerpen uit De Wilds leven komen voorbij: de dood van zijn moeder, zijn werk, het krijgen van een kind en zijn jeugd met ouders in een sektarisch geloof. Ook de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002, waarvan Ruud getuige was, komt aan bod. Het boek geeft een blik in het leven van de dj, al krijg je als lezer toch het idee dat hij zijn woorden zorgvuldig kiest om nog iets voor zichzelf te houden. De Wild zelf vindt dat je als kunstenaar puur bent: "Op televisie kun je veel verbloemen. Op de radio al minder. Daar punt je meer uit je eigen leven. Maar op een doek ben je helemaal naakt. Met halve verhalen kom je niet weg."


Het bijna 200 pagina's tellende boek is zeer kleurrijk en is mooi vormgegeven. Every poet is a thief heeft mij danig verrast. Ik kende Ruud de Wild natuurlijk wel als discjockey, maar daar hoor je niet wat hij allemaal doet als hij niet op de radio is. De verhalen geven toch wel een ander beeld van de persoon Ruud de Wild, voor mij in de positieve zin. Dat hij zijn woorden zorgvuldig kiest, is volkomen begrijpelijk: je hoeft niet alles op straat te gooien. Toch leest het boek makkelijk weg. En De Wild is zeker geen bekende Nederlander die zonodig iets 'erbij' wil doen: hoewel hij lang heeft getwijfeld over zijn eigen kunnen, weet hij precies waar hij mee bezig is.

En persoonlijk lijkt het me wel wat: een echte De Wild aan de muur...

Ruud de Wild ? Every poet is a thief
192 pagina?s (full-colour)
Uitgeverij Podium
ISBN: 90 5759 137 5
Website: Ruud de Wild Art

Bestel nu!

Every Poet is a Thief
Ruud de Wild