Schaduwkinderen

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Hoofdpersoon én schrijfster van dit waargebeurde verhaal is Torey Hayden. Zij werkt al twee jaar met psychiatrische patiëntjes in een groot ziekenhuis, als er in nauwelijks een paar dagen tijd drie nieuwe 'problemen' worden aangenomen.

De negenjarige, ernstig getraumatiseerde Cassandra, die met haar agressieve, gewelddadige en manipulatieve houding nauwelijks te benaderen is. Draagt zij een vreselijk geheim met zich mee of zijn het allemaal leugens?
En dan de net vierjarige schattige en hartveroverende Drake, die zelfs zonder woorden Torey vanaf de eerste minuut voor zich weet te winnen. Wat is toch de reden van zijn zwijgen? Is er iets met het mannetje zelf of heeft het toch met zijn opvallende familie te maken?
De tweeëntachtigjarige Gerda valt eigenlijk buiten Torey?s doelgroep, maar haar probleem is zo vreemd en Gerda zelf zo aandoenlijk dat Torey toch aan de slag gaat.

Niet één maar drie enorme uitdagingen en Torey twijfelt dan ook terecht of haar kennis wel voldoende is om deze doodzieke personen te kunnen helpen. Tijd-, geld- en personeelsgebrek laten Torey echter geen keus en al snel is ze vierentwintig uur per dag bezig met deze ondoorgrondelijke, complexe casussen.
Hoe langer Torey met deze patiënten werkt, hoe vreemder en raadselachtiger de achtergronden, de redenen en de opgelopen trauma?s worden. Onbedoeld ontstaat er een band en dan kan ze niet anders meer dan doorzetten.

Mijn mening? Een waanzinnig verhaal. In de positieve en eigenlijk ook letterlijke zin van het woord. Waanzinnig mooi en boeiend, maar ook waanzinnig door de bizarre problemen en gedragingen. Dit boek is zondermeer geschreven door iemand met een overdosis aan kennis van de psychiatrie en psychologie. De sessies met de patiënten zijn zo gedetailleerd, deskundig maar ook warm en menselijk geschreven dat ik me nu en dan een echte voyeur voelde. Een beetje alsof ik stiekem door de spiegelwand meekeek, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was.

Ondanks dat het een uitgebreide uiteenzetting is van drie zeer ingewikkelde casussen, vind ik het wel degelijk een echt verhaal. De manier waarop Torey haar worsteling en strijd om de diagnoses boven water te krijgen beschrijft, is zo beeldend en spannend dat het boek halverwege wegleggen geen optie was.
Gelukkig was het weekend, stralend weer en heel lang licht. Ik kon lezen tot het uit was en ik nam me nog diezelfde avond voor om haar eerdere bestseller Een kind in nood bovenaan mijn leesverlanglijstje te zetten.

Torey Hayden woont met man en dochter in Noord-Wales, gaf jarenlang les in het bijzonder onderwijs als opvoedkundig psychologe en is nu een succesvol schrijfster in dit genre.

Afbeelding verwijderd door redactie
Torey Hayden
Schaduwkinderen
318 bladzijden
Uitgeverij: The house of books
ISBN: 90-443-1568-4
Adviesprijs: 16,90 euro

Bestel Online!
Schaduwkinderen<br>T. Hayden
Schaduwkinderen
T. Hayden