Mijn mening: Femanisme en combinatie is de toekomst!

Lifestyle door Redactie Ze.nl

De meeste 'echte banen' zijn nog steeds ingericht op de ouderwetse kostwinner die fulltime werkt en bijgestaan wordt door de zorgende ander. Van de zorgende ouder verwachten werkgevers, overheid en scholen juist dat hij of zij constant paraat staat om het hele gezin te ondersteunen. Wil je beiden, werk en/of opleiding en zorg combineren dan schiet je beiden op alle fronten tekort. Op die manier worden kinderen de moderne hinderen en dat zou niet moeten want juist zij moeten met zorg en aandacht opgeleid en opgevoed worden door mannen en vrouwen. Willen we een toekomst met goed opgevoede en opgeleide burgers, dan moeten we ervoor zorgen dat het ouderschap, de arbeidsmarkt en het onderwijs emancipeert.

Beide ouders moeten, samen of apart, de zorg voor kinderen kunnen combineren met een echte baan, zonder al teveel carrière of zorgperspectieven in te leveren of zonder dat dit ten koste gaat van een goede opvoeding. En dat is niet niks. Werk delen en overdragen kost tijd, geld en het vereist een heel goede communicatie tussen werkgever en werknemer.

Maar zo bezien, kost het delen van de opvoeding misschien nog wel meer. Is de overdracht van de kinderen niet goed doorgegeven dan kan het zo zijn dat je vier jarige zoon alleen op het schoolplein achterblijft. Maar is dat dan een reden om terug te gaan naar de jaren vijftig? Om vrouwen naar de huishoudschool te sturen om ze op te leiden tot goede moeder? En om mannen weer op te leiden tot kostwinner die zich alleen op zondag om de kinderen bekommerd?

Zelfs als dit je ideaal in de oren klinkt dan moeten we je teleurstellen. Het combinatiemodel heeft de toekomst. Al was het maar om economische redenen: een gezinswoning is niet meer van één inkomen te betalen en het aantal eenouder- en opnieuw samengestelde gezinnen dat zorg met werk moet combineren, groeit gestaag, terwijl er ondertussen weer vrolijk wordt bezuinigd op de kinderopvang.

Daarom is het tijd voor een emancipatiebeweging in plaats van een vrouwenbeweging. Een emancipatiebeweging die zich inzet voor het verbeteren van de mogelijkheid om werk, studie en zorg te combineren door werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid aan te sporen gezinsvriendelijker beleid te voeren. Een beleid waarin levensloop en loopbaanplanning beter op elkaar zijn afgestemd; laat de aanwezigheidsplicht, waar mogelijk, los en stap over op prestatieplicht, richt het onderwijs in op mensen met gezinsverantwoordelijkheden, creëer carrièreperspectieven bij deeltijdwerk. Zorg na je veertigste voor naleving van gelijke betaling voor hetzelfde werk, voor een fatsoenlijke betaalde verlofregeling ook voor zelfstandigen en studenten, en voor een vaderverlof zodat beide ouders de cursus 'hoe zorg ik voor een baby' van de kraamhulp krijgen. Ook een hoogwaardige betaalbare kinderopvang is van belang en maak serieus werk van buitenschoolse opvang.

Het is hoog tijd om er sámen voor te zorgen dat de emancipatiestrijd geen seksestrijd meer is, maar een strijd niet tégen maar mét moderne mannen en tégen conservatievelingen die terugverlangen naar de tijd van de strikte rolverdeling van onze (groot-)ouders. Pas als de voorhoede uit vrouwen én mannen bestaat en de achterhoede niet in stilte naar haar navel staart, zullen werkgevers, onderwijsinstellingen, werknemers en de overheid ervan doordrongen raken dat de nieuwe werknemer zorgt en de nieuwe ouder werkt en of studeert – mannen en vrouwen in hoge en lage functies, met welke achtergrond dan ook.

Vrouwen hebben last van een 'glazen plafond', mannen van een 'glazen vloer', ondertussen zitten onze kinderen in een 'glazen kooi!' Daarom roep ik op het glas te breken: Het feminisme is passé, tijd voor het Femanisme!

Kom jou visie delen op het 3eGolf Emancipatie Event, het 'Godinnenspektakel'! Kaarten zijn te koop op www.godinnenspektakel.nl/ticketshop.php

Roos Wouters, auteur van het boek Fuck! Ik ben een feminist, en Annemiek de Jong, directeur Stichting Steunpunt Studerende Moeders http://www.studerendemoeders.nl/.

Fuck! Ik ben een feminist
Uitgever: Augustus.
ISBN 9789045701967 ¤12,50

Roos Wouters en Annemiek de Jong zijn netwerkpartners van de nieuwe 3e golf emancipatiebeweging en sprekers op het 3e golf emancipatie event, het Godinnenspektakel. Meer informatie over de nieuwe emancipatiebeweging voor man en vrouw vind je op www.3egolf.nl