Waarom we roddelen

Psyche & spiritualiteit door Petra
Een roddeltje hier, een roddeltje daar? Wij vrouwen zijn geboren gossipqueens. Is dat erg? Nee hoor, roddelen is heel natuurlijk en heeft bovendien zelfs verschillende functies!

Roddelen werkt een beetje zoals chocola. Het is lekker om een hele reep te verorberen, maar daarna voel je je toch lichtelijk schuldig. Zo is het ook met roddelen. We vinden het vaak heerlijk om even te spuien over een collega of vriendin, maar - als je een beetje een gezond geweten hebt - daarna voel je je toch wel een beetje evil. Je neemt jezelf voor om je niet meer zo te laten gaan, maar helaas betrap je jezelf er twee dagen later op dat je weer in vol ornaat mee staat te roddelen. Waarom kunnen wij er nou toch geen genoeg van krijgen?


Voordat je weer terugdenkt aan al die keren dat je geroddeld hebt en je je weer instant schuldig gaat voelen: roddelen is heel menselijk. We doen het niet voor niets. Er zitten een aantal functies aan ?het praten over een ander achter zijn of haar rug om?.

Uitlaatklep
Ten eerste is roddelen een uitlaatklep. Het is een manier om irritaties van je af te praten. Je kunt eindelijk even je hart luchten en dat werkt stressverlagend. Waarom we dat niet direct tegen de persoon doen over wie het gaat? We willen iemand niet kwetsen, we durven de confrontatie niet aan te gaan.

Misleiding
Door misstappen van anderen te benadrukken leiden we de aandacht van onze eigen gebreken af. Zo proberen we onze eigen zwakke punten te verdoezelen en hopen we dat we onszelf beter gaan voelen. ?Ik doe het zo slecht nog niet, kijk maar naar de ander - die doet het veel slechter!?

Onderlinge banden
Roddelen versterkt de onderlinge banden. Jij neemt iemand in vertrouwen om daar gevoelige informatie mee uit te wisselen. Die ander zal dat vertrouwen niet snel beschadigen, omdat jullie als het ware onder één hoedje spelen. Dat geeft een soort saamhorigheidsgevoel. Je creëert een vertrouwensband en zo kunnen er hechte vriendschappen ontstaan.

Informatie
Roddelen brengt ons ook heel veel informatie: we weten wat er speelt en we leren hoe we ons in een bepaalde groep moeten gedragen. Welke normen en waarden heersen er, welke sociale regels zijn wel en niet acceptabel?

Entertaining
En natuurlijk is een sappige roddel onwijs entertaining. Je vlucht even uit je dagelijkse sleur.


Even dimmen

Goed, het is dus heel menselijk. En roddelen heeft dus verschillende functies. Maar het kan ook doorslaan. Als er veel over één persoon geroddeld wordt, kan diegene zich buitengesloten voelen en steeds meer af gaan zonderen. Dat wil je niet op je geweten hebben. Hier een aantal tips om wat te dimmen met die roddels.

  • Misschien wat minder naar RTL Boulevard kijken? Onze hele maatschappij is erop ingericht om lekker over anderen te roddelen. Het is de normaalste zaak van de wereld. Hoe meer dit voor jou ook de normaalste zaak wordt, hoe meer je er zelf aan mee zult doen. Kijk in plaats van trash-tv eens een programma waar je wat van kunt opsteken!
  • Wees je ervan bewust wanneer je roddelt. Wat schiet jij er mee op om een ander in een kwaad daglicht te stellen? Bedenk je dat mensen die roddelen vaak als onbetrouwbaar worden bestempeld. En het slachtoffer heeft er al helemaal niets aan: zolang jij je commentaar niet recht in zijn of haar gezicht durft te zeggen, kan diegene ook niets met je kritiek doen!
  • Het heeft geen zin om je frustratie over jezelf op een ander te botvieren. In plaats van de aandacht op een ander te richten, kan je beter bij jezelf nagaan waar je eigen frustratie vandaan komt.
  • Hou eens in de gaten wanneer er geroddeld wordt en wie daar vooral de aanstichters van zijn. Probeer de anderen te inspireren om niet te roddelen. Kijk ook hoe jij zelf op roddels reageert. Misschien stel je wel allemaal vragen om de meest sappige details naar boven te krijgen. Probeer je hier bewust van te zijn, dat helpt meestal al om jezelf terug te kunnen fluiten.

Bewust zijn van je eigen gedrag is dus al een eerste stap. En voel je niet meteen schuldig als je jezelf toch een keer betrapt op een dirty gossip. Want draai het eens andersom: stel dat er niet kwaad over je gesproken kán worden, stel dat er geen anderen waren die je handelen zouden kunnen beoordelen, afkeuren en bespreken, zou je dan egoïstischer zijn dan je nu bent? Waarschijnlijk wel.

Maak jij je ook weleens schuldig aan roddelen?