Lifestyle / Werk & studie
Werk & studie

Ik & mijn studie: Geneeskunde

Wat houdt het in en welke vakken krijg je zoal?
Ook Geneeskunde kent sinds een aantal jaar een bachelor-master structuur. In de bachelor ligt de nadruk op de theorie en in de master op de praktijk. Je kan je niet zomaar inschrijven voor de opleiding Geneeskunde, omdat er minder opleidingsplaatsen dan aanmelders zijn. De overheid hanteert daarom een numerus fixus (instroombeperking). De meeste plaatsen worden vergeven door middel van een gewogen loting, maar enkele universiteiten (Rotterdam, Amsterdam (UvA en VU) en Utrecht) hebben ook de mogelijkheid om via decentrale selectie een opleidingsplaats te bemachtigen. De loting gaat op basis van je gemiddelde eindexamen cijfer (VWO, profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek met Biologie 1, 2). Hoe hoger je gemiddelde, hoe groter de kans is dat je toegelaten wordt.

In de eerste twee jaar van de studie wordt er vooral aandacht gegeven aan de gezonde mens, dus maak je kennis met de vele orgaansystemen en hun anatomie, fysiologie etc. In het derde jaar komt vooral de pathologie (= ziekteleer) aan bod en leer je veel over de zieke mens. Geneeskunde bevat vele verschillende vakken, dit varieert van anatomiepractica (jawel, snijden in dode mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben gegeven) tot communicatiepractica en van biochemie (lab/onderzoek) tot histologie (weefselleer: door microscoop verschillende weefsels en hun cellen bekijken) en psychologie/neurologie. Ook ligt tegenwoordig de nadruk steeds meer op de kennismaking met wetenschappelijk onderzoek. Kortom, eigenlijk is het een hele brede studie die uiteindelijk maar één doel heeft: zoveel mogelijk leren over het menselijk lichaam (zowel geestelijk als lichamelijk) en je op die manier ontwikkelen tot een goede arts.

Hoe kwam je erop om dit te gaan studeren?
Al sinds mijn tiende jaar wilde ik Geneeskunde gaan studeren. Dat het bij mij uiteindelijk nog drie jaar heeft geduurd voor ik uiteindelijk toegelaten was, had ik nooit zien aankomen. Ik werd eerst twee keer uitgeloot (je mag maximaal drie keer meeloten!), vervolgens besloot ik een jaar niet mee te loten en uiteindelijk ben ik via de decentrale selectie aan de VU toegelaten op basis van mijn ervaring in de Gezondheidszorg en mijn eerdere studies. Inmiddels zit ik (pas) in mijn tweede jaar van Geneeskunde, terwijl ik al vijfdejaars student ben. Gelukkig heb ik de tussenliggende jaren goed kunnen besteden: ik heb een propedeuse HBO-Verpleegkunde en een Bachelor Biomedische Wetenschappen op zak!

Wat vind je er zo leuk aan?
Ik vind het erg leuk dat de studie zo breed is: je maakt met zoveel verschillende elementen van de geneeskunde kennis! Ook ben ik erg blij dat ook de bachelor tegenwoordig al stages heeft: hierdoor krijg je een goed beeld van de praktijk en kom je vast met patiënten in aanraking. De praktijk blijkt namelijk toch een stuk anders te zijn dan je uit je boeken leert! Ik ben erg blij dat ik na drie jaar eindelijk toch beland ben waar ik altijd al wilde zijn. Elke dag ben ik daar weer zo blij mee en weet ik alleen meer zekerder dat ik dokter wil worden!

Loop je ook stage?
Ja, uiteraard! In de loop der jaren zijn er steeds meer stages gekomen om Geneeskundestudenten al zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met 'echte' patiënten. In het eerste jaar loop je al je eerste stage, namelijk je 'zorgstage'. Hier maak je kennis met het werk van verpleegkundigen in een verpleeghuis. Deze stage duurt maar vier weken en is ontzettend leerzaam. In het tweede jaar van je bachelor loop je een huisartsenstage gedurende 6 dagen die verspreid zijn over het hele jaar. In eerste instantie observeer je de huisarts, maar na enkele dagen mag je ook zelf het consult doen en de klachten van de patiënt helemaal uitvragen. Ook neem je een aantal consulten op video op, zodat je die kan nabespreken met je leergroep. Het derde jaar bevat geen stage. De hoeveelheid stages in de bachelor verschilt enorm per universiteit!
De master van Geneeskunde bestaat eigenlijk uit één grote stage. In het vierde jaar gaat elke stage (mini-co-schap) vooraf aan 1,5 week theorie om je goed voor te bereiden op het specialisme waar je de stage loopt. Aan het eind van deze week vol theorie krijg je een tentamen: als je die niet haalt, mag je niet aan de stage beginnen. De laatste twee jaar van de master zijn je echte co-schappen, hier krijg je dus vrijwel geen theorie meer!

Op welke functies kun je ermee solliciteren als je afgestudeerd bent?
Dat je met Geneeskunde dokter kan worden weet iedereen, maar dat uiteindelijk maar 1/3 van het aantal Geneeskundestudenten als dokter in een ziekenhuis gaat werken weten veel mensen niet. Het merendeel van de studenten besluit uiteindelijk het onderzoek in te gaan of om een 'extramurale' (buiten de muren van het ziekenhuis) arts te worden, zoals huisarts, GGD-arts, bedrijfsarts, schoolarts etc.

Op welke scholen kun je deze opleiding volgen en in welke vorm?
Geneeskunde kan je door heel Nederland studeren. Elke (grote) stad heeft wel een universiteit waar het kan. Ook bieden ze op een aantal universiteiten de studie Technische Geneeskunde aan. Hier ligt de aandacht veel meer op het technische gedeelte dan op het sociale. Het grootste deel van deze studenten wordt dan ook geen arts, maar gaan het onderzoek in.
Meer informatie over het lotingsysteem, de universiteiten e.d. vind je op www.geneeskundestudent.nl.

Wil jij ook vertellen over jouw opleiding? Stuur dan een mailtje naar redactie@ze.nl en wij nemen contact met je op!