Hemelse koffie

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Ciska beseft als kind al dat ze meer ziet en 'weet' dan andere kinderen. Ze ziet kleuren en hoort stemmen. Langzaam leert ze leven met de toegefluisterde ingevingen uit een andere wereld. Via haar werk als paragnoste komt Ciska in contact met Emma. Deze vrouw gelooft heilig in toekomstvoorspellingen. Haar hartsvriendin Iris staat er juist sceptisch tegen over. Toch bloeit er een bijzonder contact op tussen journaliste Iris en de paranormaal begaafde Ciska.

Iris is bijzonder nieuwsgierig naar de paranormale praktijken van Ciska. Als ze met haar praat, draait haar interviewinstinct op volle toeren. Als Ciska vraagt of Iris haar verhaal wil beschrijven in een boek twijfelt ze geen moment. Ze begint enthousiast. In het begin gaat het ook goed, maar het schrijfproces verloopt steeds moeizamer. Als lezer voel je met Iris mee. Je vraagt je af of het boek ooit nog gepubliceerd zal worden.

Naast het schrijfproces volg je als lezer ook de vriendschap tussen Iris en Emma. De spanning loopt af en toe enorm op. Zeker als blijkt dat Emma een nieuwe liefde heeft. Ze is dol op hem, maar verandert ook door al die vlinders. Dan heeft Iris ook nog een lat-relatie met Frank. Ze proberen zoveel mogelijk tijd met elkaar door te brengen, maar dat wordt steeds minder. Als lezer merk je meteen dat de relatie niet goed is, maar Iris merkt niets, want zij is zo druk met het boek.

In het begin had Hemelse koffie wel iets spannender mogen zijn. Nieuwsgierig geworden door de tekst op de achterflap lees ik toch door. En die inspanning wordt beloond. Het verhaal krijgt na een paar hoofdstukken toch echt een duidelijke lijn. Als lezer wil je meer weten over deze bijzondere vrouwen. Het levensverhaal van Ciska wordt niet alleen duidelijk in de hoofdstukken waarin ze met Iris praat. Uit het niets duiken af en toe ook haar herinneringen op. Deze vormen een rode draad door het boek. Het is wel heel bijzonder om te weten dat deze roman gebaseerd is op ware feiten. Dat maakt het toch net iets spannender.

Afbeelding verwijderd door redactie

Margaret van Mierlo
Hemelse Koffie
255 bladzijden
Uitgeverij: De Witte
ISBN: 978-90-78809-01-2
Adviesprijs: 27,50 euro