Vrouwe Fortuna

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

De schrijfsters Fidessa Docters van Leeuwen en Willemijn van Benthem zijn het brein achter Vrouwe Fortuna. Zij spraken met vrouwen tussen tien en honderd jaar over onderwerpen als liefde en relaties, ouders, levenshouding, uiterlijke schoonheid, werk en moederschap. De geïnterviewden zijn bekend en onbekend. Zo vertellen onder andere Karin Giphart, Annemarie Jorritsma, Patricia Steur, Nienke Römer en Hedy d'Ancona openhartig over de keuzes die ze maakten.

Tezamen vormen de interviews een uitgesproken, veelzijdig en rijk geschakeerd portret van de vrouw anno nu; dat bovendien laat zien waar ons grootste geluk ligt, namelijk in de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Want geluk daar kies jezelf voor. Vrouwe Fortuna schudt de kaarten, maar wij spelen het spel zelf. Uit de interviews kun je inspiratie halen om zelf het beste uit het leven te halen, maar je kunt ze ook als puur vermaak lezen.

Vrouwe Fortuna ziet er - door de moderne cover - als een chicklit uit. Toch moet ik de lezers die het boek aanschaffen vanwege de sprankelende illustratie toch teleurstellen. Het onderwerp geluk, waar het in dit boek allemaal om draait, is niet altijd even luchtig. We lezen bijvoorbeeld interviews met dames die op medisch gebied niet altijd even veel voorspoed hebben gekend, maar ook met een tienjarig meisje dat nog aan het begin van haar leven staat.

Ik had zelf nog wel een aantal verhalen van bekende vrouwen gelezen, maar de huidige mix zorgt in ieder geval voor de verscheidenheid waaraan een boek vol interviews moet voldoen. Dat mensen interviews met onbekende vrouwen in eerste instantie niet interessant vinden begrijp ik, maar geef het een kans. Stuk voor stuk hebben de vrouwen namelijk een schitterend verhaal!

Vrouwe Fortuna

Vrouwe Fortuna
Fidessa Docters van Leeuwen & Willemijn van Benthem
192 bladzijden
Uitgeverij: Archipel
ISBN: 9789063053390