Isis

Lifestyle door Redactie Ze.nl
Wie ben jij?

Ik ben Isis van Henegouwen, eigenaar van www.heksenpad.nl

Wat is jouw passie?

Ik word gedreven door nieuwsgierigheid. Als een onderwerp me intrigeert geeft dat een energie van "heb ik jou daar". Dan kan ik mijn privéleven bijna vergeten en ongemerkt tot diep in de nacht aan 't graven zijn in stapels boeken, tijdschriften en documenten. Net zolang tot de onderste steen boven is.

Wat is voor jou belangrijk in het leven?

Weten wie je bent. Ik vind weinig dingen mooier dan te zien hoe iemand optimaal gebruik maakt van zijn of haar talenten. Die mensen stralen enthousiasme, tevredenheid en geluk uit. Andersom kan ik erg droevig worden van mensen die keer op keer proberen iets te zijn wat ze niet zijn. Hun ogen zijn dof, ze zijn moe en ervaren hun leven als een gevecht. Dat hoeft niet zo te zijn.

Welke overtuigingen sterken je op je pad?

Ik heb een hartgrondige hekel aan het klakkeloos aannemen van stellingen en zomaar accepteren van gegeven informatie. Dat wil niet zeggen dat ik alleen waarde hecht aan een wetenschappelijke visie. Je kunt ook kennis opdoen door persoonlijke ervaring en je openstellen voor heel andere denkwijzen. Niemand om je heen heeft per definitie gelijk. Zelfs stukken uit je eigen waarden, normen en overtuigingen veranderen naarmate je andere kennis erbij krijgt.

Wat is jouw doel?

Het verstrekken van informatie. Op zo'n manier, dat mijn lezers een eigen kijk op dat onderwerp kunnen vormen, als ze dat willen. Het motiveert me nog elke dag om te lezen hoe een bezoeker op de website verrast reageert op informatie die hem of haar nog onbekend was, of waar ze nooit op de gegeven manier naar gekeken hadden. Dat is precies wat ik wil bereiken: mensen inspireren om hun eigen visie te vormen. Elke bijdrage die ik daaraan kan doen is waardevol. Ook als iemand voor zichzelf moet concluderen dat een door mij behandeld onderwerp weerstand oproept. Dat is ook een vorm van inzicht.

Isis


Bezoek ook eens Isis' website: www.heksenpad.nl