Interview Antoinette Gast - tuyu

Lifestyle door Redactie Ze.nl

Het werk met tuyu bestaat uit de klanten een mooi product leveren, gemaakt door mensen uit ontwikkelingslanden. Daarbij werkt tuyu op een manier die niet alleen fair trade is, maar ook de producenten leert om met de eisen van de internationale commerciële markt om te gaan.


Vanuit welke visie werk je?

"Vaak leveren de producenten aan bijvoorbeeld de wereldwinkel, maar dat is maar een deel van de markt. Ik wil het breder trekken: tuyu fungeert als brug tussen fair trade producenten en de commerciële markt. De selectie van producenten gebeurt met de grootste zorg. We bestellen niet het ene jaar bij die leverancier en volgend jaar bij de andere."

Indien mogelijk werkt ze niet met concurrerende producenten, zodat tuyu de producent zoveel mogelijk continuïteit kan bieden. "Juist door orders leren ze hoe het in de commerciële markt werkt qua afspraken over levering en kwaliteit. Het is dus geen ontwikkelingshulp waarin producenten subsidie krijgen. We willen ze klaarstomen voor de commerciële markt zodat ze op een zelfstandige en duurzame manier werken waardoor ze bijvoorbeeld niet afhankelijk hoeven te zijn van subsidies."
Deze visie is de basis voor tuyu .

"De samenwerking met de producenten is een lange termijn partnerschap, dat uiteindelijk tot een persoonlijke band leidt. Vanuit de verbinding met elkaar."


En voor jezelf als ondernemer?

“Voor mijzelf als ondernemer is het zo dat het mij in staat stelt om die dingen te doen die ik wil doen en zelf beslissingen te nemen. Als ondernemer moet je heel breed werken. In dienstverband heb je meer tijd voor je inhoudelijke werk. Het ondernemerschap en alles wat erbij komt kijken, is een proces. Als ondernemer ben ‘jij’ de enige werkelijke check. Je moet jezelf uitdagen om als een buitenstaander naar jezelf te kijken alsof je een gesprek met jezelf voert. Ondernemen vraagt meer van je kunnen en je zelfvertrouwen. Mijn zelfvertrouwen is zeker gegroeid.”

“Het ondernemerschap vraagt me om me te ontwikkelen, zoals persoonlijk leiderschap.
Je bepaalt niet alleen het gezicht van het bedrijf, je bént het gezicht van het bedrijf! In de tijd dat ik in dienst was, kon ik nog schuilgaan achter het imago van het bedrijf. Soms moet ik wel eens wennen aan dat je als zelfstandig ondernemer in deze tijd als ‘persoon’ veel meer naar voren treedt."


Wat is jouw passie?

Mooie producten en mensen zijn Antoinette’s passie!

“Van jongs af heb ik een passie voor mooie producten, de vormgeving en het gebruik. Producten moeten een functie hebben. Als het geen gebruiksproduct is, dan moet de herinnering aan een bijzonder moment de waarde geven. Daardoor is een product van tuyu gericht op de waarde van het product."

“Daarnaast heb ik een passie voor mensen. Het gaat mij met name om de aandacht voor de mensen en dingen om mij heen. Uiteraard voor mijn partner, familie, vrienden en onze hond, maar ook voor de praktische dingen die ik doe (bijvoorbeeld in huis). Dingen écht met aandacht kunnen doen, is ook een belangrijke bron van ontspanning voor mij. Daarnaast gaat het mij om de persoonlijke band die ik met verschillende mensen heb. Uiteraard in mijn privé-leven, maar ook in mijn werk. Het samenwerken met klanten komt op de eerste plaats, want zonder hun opdracht zou het product er niet komen."


Hoe sta je in het leven en houd je balans?

“Ik leef en werk vanuit mogelijkheden. Kijkend naar hoe iets kan in plaats van wat niet kan, naar de positieve kant van mensen en situaties. Het glas is bij mij halfvol. Maar tegelijkertijd probeer ik de dingen niet mooier te maken dan ze zijn... What You See Is What You Get!"

“Om in balans te blijven, probeer ik zoveel mogelijk het leven met aandacht te leven, in het NU. Wat de balans tussen werk en privé betreft, denk ik dat als je werk óók je passie is, dat veel werken je ook energie kan geven en dus positief is zolang het energie geeft . In dit kader heb ik ooit het boek Flow van Michael Csikszentmihalyi gelezen, dat gaat over een goede balans tussen uitdaging en inspanning.”


Hoe kijk je aan tegen het leven?

"Ik geloof niet dat de loop van mijn leven toeval is, maar wat het dan wel is? Daar ga ik me niet heel erg in verdiepen. Ik ben meestal gewoon blij met de goede dingen die op me afkomen. Vaak accepteer ik de dingen zoals ze zijn; het is zoals het is! Soms denk ik, 'ik ben ook maar wie ik ben, ik heb mezelf niet gemaakt'. Je krijgt in het leven wie je bent. Het hangt heel erg af van hoe je op de wereld komt. De een is toevallig zo en de ander is toevallig zó. En uiteindelijk gaat het erom wat je daar mee doet. ”

“ Ik leef volgens het motto Vandaag is vandaag. Vandaag is leven en morgen begint er een nieuwe vandaag! ”

Antoinette Gast