Verslag: Lezing 'Reïncarnatie vanuit de kabbala'

De ziel

Kabbala is het mystieke gedeelte van het Jodendom en kabbalisten geloven dus ook in één God. Een God die uniek is, volmaakt, het universum geschapen heeft, symbool is voor het ultieme goede, buiten tijd en ruimte bestaat en geen vaste vorm of structuur heeft. Een mens bestaat daarentegen uit een sterfelijk lichaam en een onsterfelijke ziel. Als je doodgaat, verlaat je ziel het lichaam om naar de zielenwereld terug te keren. Het lichaam zal vergaan en tot stof vervallen. Maar wat is nou een ziel precies? De ziel is niets anders dan een bundel energie en zij manifesteert zich als een soort lichtbol. Je kunt het zien als een goddelijke vonk die afdaalt om zich met een zelf gekozen lichaam te verbinden. Eigenlijk bestaat de geest niet uit één ziel, maar uit een aantal zielen die aan elkaar gebonden zijn als schakels aan een ketting. (Ramchal: 1707-1746) De nefesh is de onderste laag en is verbonden met het bloed. Via het bloed kan dit deel van de ziel invloed uitoefenen op het lichaam. “Zo zal er bij schaamte bloed naar je hoofd stijgen en zal bij schrik het bloed daar juist wegtrekken,” legt Karin Daalderop uit. De goddelijke ziel wordt neshama genoemd. Alles heeft een ziel in de fysieke wereld, denk aan elke grasspriet, ieder dier en alle sterren. In de zielenwereld kunnen geesten elkaar herkennen doordat de ziel nog steeds een afspiegeling van de menselijke gedaante kan aannemen. Dit heet het astrale lichaam. De zielen van gestorvenen verblijven in verschillende sferen van de zielenwereld, waarbij elke sfeer een eigen spiritueel ontwikkelingsniveau heeft.


Op de grens van leven en dood
Tijdens de slaap kan een geest het lichaam verlaten om naar de zielenwereld te gaan. Daar aangekomen kan zij contact maken met zielen, geesten of engelen. Na afloop van de droom keert de ziel weer terug. De opgedane ervaringen zijn dan opgeslagen in het onderbewustzijn. Op onverwachte momenten kunnen die invallen, formules en gedachten weer in je waakbewustzijn naar boven komen. Tijdens een droom of uittreding blijft de ziel verbonden via een zilveren koord. Ook bij een Bijna Dood Ervaring (BDE) blijft dit koord in tact. Uit de verhalen van mensen met een BDE blijkt dat er diverse, terugkerende gewaarwordingen zijn zoals een tunnelervaring, een licht aan het einde van de tunnel, het zien van een hemelse figuur, een panoramisch overzicht van zijn leven en de vraag of men wil terugkeren of blijven. Als je doodgaat, verlaat de goddelijke ziel het lichaam voorgoed. Het zilveren koord is dan gebroken.


Waarom reïncarneren we?
Volgens de kabbalisten kunnen mensen zowel in dieren, planten, stenen en zelfs in minerale vormen reïncarneren. Het proces van reïncarnatie is nodig om elke ziel en de wereld in totaal op een hoger plan te brengen. Maar het leven op zich kan verschillende doelen hebben. Zo kan het zijn dat je leeft om spiritueel hoger op te komen, een schuld in te lossen, een ander mens te helpen of om fouten uit een vorig leven te herstellen. Daarom kan reïncarnatie een verklaring zijn voor oneerlijk leed en voor kinderen en volwassenen die jong sterven. Geestelijke groei kan enkel plaatsvinden door een leven op aarde omdat je dan alleen in staat bent om te handelen. Eenmaal in de zielenwereld kun je namelijk niets meer veranderen aan het bereikte niveau. Als je sterft komt de ziel voor het Goddelijk tribunaal. Dit klinkt eng en streng, maar volgens Karin Daalderop is het niets anders dan een spiegel die de geest krijgt voorgehouden, waarna de mens over zichzelf beslist. Het kan zijn dat je binnen 24 uur reïncarneert, het is ook mogelijk dat een ziel duizenden jaren in de zielenwereld verblijft. “Dat is niet erg, want in de zielenwereld ben je los van de tijd,” benadrukt Karin Daalderop.

1000 jaren vrede

Volgens de Joodse jaartelling bevinden we ons momenteel vlak voor het einde van het zesde millennium, in jaar 5770. Een spannende periode: de Joden geloven immers dat de Messias nog moet komen, waarna een periode van duizend jaren vrede zal aanbreken. In de Talmoed staat dat dit aan het einde van het zesde millennium zal zijn. De wereld zou dan het hogere plan bereikt moeten hebben, maar eerst zal de mens nog moeten groeien door diverse crisissen. Uiteindelijk volgt de Dag van het Laatste Oordeel aan het einde van het 7e millennium. Wederom zou men dan een spiegel voorgehouden krijgen om zelf te oordelen. Alleen nu worden alle reïncarnaties meegewogen, het gaat dan om het totaalplaatje. De Talmoed voorspelt dat de rechtvaardigen een eeuwigdurend leven zullen ontvangen door vereniging van lichaam en geest. “Verdorven zielen zouden dan geëlimineerd worden, maar ook dit klinkt naarder dan het bedoeld is,” vertelt Karin Daalderop. "De energie van de ziel wordt niet vernietigd, maar getransformeerd".

Meer reïncarnaties

Kabbalisten geloven ook dat er vlak voor de eindtijd veel meer reïncarnaties zullen plaatsvinden dan in alle voorafgaande eeuwen bij elkaar. Zielen krijgen dan nog een soort laatste kans en mede daardoor zullen er weinig zielen zijn die definitief verloren gaan. Er bestaan echter wel verschillende opvattingen hoe vaak een ziel reïncarneert. Zo staat er in het ene kabbalistische geschrift dat de mens drie maal zal reïncarneren en is er een ander geschrift waarin staat dat een ziel wel duizend keer kan reïncarneren om tot volmaaktheid te komen. De tijd zal het leren.

Bronnen:
Shaar HaGilgulim, Chapter 22 & 29
Zohar III 216a
Tikkunei Zohar 69 (103a)

Meer weten?

De Kabbala is een veelomvattende geloofsleer, er zijn mensen die hun hele leven eraan wijden om haar te bestuderen. Karin Daalderop geeft er dit jaar de volgende lezingen over:

- Kabbalistische visie op God, Schepping en Mens: 18 en 25 januari + 6, 13 en 20 april van 19.30 uur tot 21.30 uur in Werkplaats Gasthuis, Arie Biemondstraat 103 in Amsterdam. Kosten zijn ¤ 50, - voor 6 avonden. (¤10, - per avond).

- Waarom het kwaad goede mensen treft: 19 januari van 19.30 uur tot 21.30 uur in Werkplaats Gasthuis, Arie Biemondstraat 103 te Amsterdam. Kosten: ¤ 8, -.

- Kabbalistische geheimen van de Hebreeuwse letters: 26 januari en 9 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur in La Verna, DerKinderenstraat te Amsterdam. Kosten: ¤ 25, voor twee avonden.

- Het zelf en de ander in het Jodendom. 15 februari, aanvang 19.00 uur in het VU-gebouw Boelelaan te Amsterdam. Kosten: geen.