Niet perfect, wél jezelf
Jij op Ze.nl

Jij op Ze.nl

Word jij onze nieuwe expert?
Bij Ze.nl werken we met experts. Denk aan experts op het gebied van eten tot aan experts op het gebied van relaties. Ben jij een expert en wil jij al onze lezeressen vertellen over jouw expertise in een wekelijkse/maandelijkse blog? Leuk! Stuur dan een mailtje naar redactie@ze.nl en wij sturen je snel meer informatie toe! 

Hoe werkt het?
Als we samen hebben overlegd dat jij geschikt bent als expert op Ze.nl, kun je een account maken op de site. Als jij vervolgens je gebruikersnaam aan ons doorgeeft, zorgt de redactie ervoor dat jij een expertstatus krijgt. Als jij dan inlogt, kun jij zelf je artikelen in de admin van de website plaatsen. Vervolgens krijgt de redactie een melding dat jij een artikel hebt geplaatst. Wij zullen deze dan kort controleren op spelfouten en daarna kunnen wij jouw artikel een plekje geven op de redactie.

Nadat de redactie jouw artikel heeft ingepland, komt deze terecht onder het kopje waarvoor jij expert bent. Ben jij bijvoorbeeld een relatie expert? Dan komt jouw blog terecht onder het kopje relaties. Is jouw artikel volgens de redactie erg goed? Dan kan deze worden uitgelicht op de homepage!